IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PROVISIONALS


 nou! 
 En cas que hagin passat més de 2-3 mesos des de que van aprovar, feu un imprès de duplicat (mod.03 indiqueu a "altres qüestions" el nom i núm. d'autoescola) i ho tramitarem el més aviat possible.  per futurs que faci més de 2-3 mesos que han aprovat seguiu aquest procediment, gràcies.


Per fer peticions de provisionals que no surten o carnets que no arribenens han dit la JPTT que s'haurà d'aportar:
- El Estat del permís 
- La Direcció correcta
- El  Nom i Cognom de l'alumne anotada 
- El Nom i Nº de l'Autoescola 
(és a dir una captura de la web on miren com està el seu permís amb l'adreça correcta, nom i cognom anotada al paper o al text de l'email)

web Estat del Permís: https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_EST_PERSEO/ 


Tingueu-ho en compte per a futures peticions de provisionals.

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipu DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament.

Nota informativa FAC sobre la Resolució SLT/1392/2021


 📝Nota informativa FAC sobre la Resolució SLT/1392/2021, del 7 de maig de 2021

Nota informativa d’acord amb el que disposa la RESOLUCIÓ SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

📎Nota Informativa [enllaç]

◾ Servei Català de Trànsit - Tràmits telemàtics ◾

El SCT ens han anunciat que, a partir d'avui 6 de maig, tots els tràmits s'hauran de presentar telemàticament a través de la pàgina web del SCT amb la firma/certificat digital de l'autoescola. 

‼️ Qui tingui tràmits pendents per fer (que encara no hagin entrat al registre del SCT) ho haureu de fer via telemàtica

L'Associació només podrà entregar i recollir, per tant, ens haureu d'aportar:

 1. Les plaques i/o llibre de registre.
 2. La copia del pagament realitzat.
 3. La copia del expedient amb el núm. de registre del tràmit telemàtic realitzat.

La resta de documentació s'enviarà telemàticament escanejada, seguint les instruccions de cada tràmit.  

Recordem que la cita amb SCT la tenim els dijous a les 12,30h


🔹 SCT Pàgina web dels tràmits per autoescoles:

http://transit.gencat.cat/ca/gestions/escoles_particulars_de_conductors

🔹 Informació dels tràmits i impresos a la nostra pàgina web:

http://aaetgn-noticies.blogspot.com/p/impresos.html#SCT


AAETGN: Protocol Incidències

 INCIDÈNCIES:  

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipu DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament. 

🔵 Aquests emails aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com
🔵 Sempre que sigui possible, els documents adjunts en .PDF o . JPG 
🔵 Indicar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" a tots els docs/emails

- S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 

- Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop.
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nom autoescola - AUES/REC/CIR/TRA/ANU/ETC - descripció curta/dni/dia examen o deixar-ho buit.
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidència en qüestió)
 • A la JPTT ens demanen SEMPRE el justificant d'enviament al REC (fulla on consta la data, hora, núm de registre i els arxius adjuntats a l'enviament), per tant, teniu-ho present si heu d'enviar-nos incidències enviades al REC:
 • Documents adjunts: 
  • AUES:  1 única fulla del Model 04 de l'alumne (amb taxa enganxada i firma)
   (Opcional, si no ho indiqueu al text de l'email) pantalla d'error que dona l'AUES.
  • TRA:  1 única fulla Model de TRA_ (enllaç) de l'alumne (amb taxa introduïda).
   (Opcional, si no ho indiqueu al text de l'email) pantalla d'error que dona l'AUES.
  • CIR/SOL:  Documents .ods i la incidència/error que us dona el REC. + Justificant d'enviament
  • ANU/JUS:  En cas d'incidències al fer anul·lacions o justificants pel REC enviar l'arxiu .ods/.pdf a president indicant quin error us dona. + Justificant d'enviament
  • MOD. 03:  (enllaç) (Qüestions vàries) - A l'apartat "Altres qüestions" ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.


Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]