IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - XVI CURSO PROFESOR DE FORM. VIAL

DGT - XVI CURSO PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL (enlace)
Adjuntamos Nota Informativa de la Dirección General de Tráfico con la publicación de los resultados de la parte teórica de la prueba previa de selección, presentación de alegaciones y fechas de la prueba práctica.
En la tabla se adjuntan los resultados de la prueba teórica previa de selección, con indicación de aquellos aspirantes que están exentos de la parte práctica.
La parte práctica de la prueba previa de selección se celebrará del 18 al 29 de noviembre. Los aspirantes que deban realizarla podrán informarse a partir del 11 de noviembre, en la Jefatura Provincial de Tráfico en cuyas listas figuran como aptos, de la fecha asignada para la realización de la misma.
Las reclamaciones contra los resultados, tanto de la prueba teórica, como de la prueba práctica, habrán de presentarse dentro del plazo que se indica en la Resolución (BOE nº18 enero 2013).
La relación provisional de aptos está previsto que se publique en la segunda semana de diciembre.
 • Nota Informativa [enllaç]
 • Resultados de la parte teórica de la prueba previa de selección [enllaç]
 • Nota Informativa parte práctica de la prueba de selección [enllaç]

DGT - XV CURSO PROFESOR DE FORM. VIAL

DGT - XV CURSO PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL (enlace)
Adjuntamos Resolución de fecha 28 de octubre por la que se rectifica la Resolución enviada el pasado 21 de octubre y se hacen públicos los nuevos resultados de la fase de enseñanza a distancia y la nueva relación provisional de aspirantes admitidos a la fase de formación presencial.
También adjuntamos Nota Informativa de la DGT en la cual se informa a los aspirantes admitidos en la fase de presencia de la documentación que deben aportar.
 • Resolución [enllaç]
 • Nuevo listado de resultados de la fase a distancia [enllaç]
 • Nueva lista provisional de alumnos admitidos en la fase de presencia [enllaç
 • Nota Informativa documentación a aportar [enllaç]

DGT - XV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

Documentos correspondientes al XV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
(21-10-2013)
 • Resolucion resultados fase a distancia y relacion provisional admitidos a fase de presencia: [enllaç]
 • Resultados de la fase de enseñanza a distancia: [enllaç]
 • Relación provisional de aspirantes admitidos a la fase de presencia: [enllaç]
 • Nota Informativa - Documentación a aportar por aspirantes admitidos a fase de presencia:[enllaç]

DGT - prova selectiva per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director

Adjuntem nota informativa de la Direcció General de Trànsit , en què s'informa de la data prevista per a la celebració, data, hora i llocs, de la prova selectiva per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director d'escoles de conductors (Resolución de 21 de diciembre de 2012), que se celebrarà:

TARRAGONA
Dia:    Dijous, 14 de novembre
Hora: A les 16:30 h.
Lloc:  Centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico.
____.-C/ Riu Segre Nº 19. Barrio de Campo Claro. Tarragona.

SCT - Obtenció Certificat Aptitud de Director d'Autoescoles

El Servei Català de Trànsit ha fet pública la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria d'una prova de selecció per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director/a d'escoles particulars de conductors (Resolució INT/1759/2013 - DOGC 6448, 28-8-2013)
La llista completa s'exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
La prova de selecció esta previst que es realitzi a partir de la primera quinzena del mes de febrer de 2014. La data, el lloc i l'hora de realització s'anunciarà amb una antelació mínima de deu dies hàbils en els taulers d'anuncis i la web del Servei Català de Trànsit.
Adjuntem també el programa sobre el que versarà la prova de selecció i el material.
 • SCT-LLista definitiva aspirants admesosi exclosos [enllaç]
 • Programa i materials recomenats [enllaç]

DGT - XIV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

Adjuntamos documentos correspondientes al XIV CURSO DE PROFESORES DE FORM. VIAL

Nota informativa Reanudación Fase de Presencia: [enllaç] 13/09/13

• Resultados definitivos fase de enseñanza a distancia: [enllaç]
• Relación excluidos de la fase de presencia: [enllaç]
• Rel. aspirantes admitidos a fase de presencia provenientes de cursos anteriores:[enllaç]
• Nota informativa Fase de Presencia: [enllaç]
• Relación definitiva de admitidos a fase de presencia: [enllaç]
• Resolución relación definitiva de admitidos a Fase de presencia: [enllaç]

BOE - XXII Convenio colectivo nacional de autoescuelas

El dia 9 d'octubre s'ha publicat al BOE la resolució de 24 de setembre de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XXII Conveni Col·lectiu Nacional d'Autoescoles

BOE - XXII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles [enllaç]

IMPORTANT!!! Horari per treure TAXES i Cita Prèvia

HORARI PER TREURE TAXES 
A partir del dia 1 d’octubre de 2013 l’horari per treure taxes reservat per professionals (incloses les Autoescoles) serà de 9 a 10:30h (sense treure número)
 • Les carpetes que es presentin a través de l'Associació hauran d'estar màxim a les 10h a les nostres oficines, sense cap excepció.
 • Totes les que es portin més tard de les 10 i no tinguin les taxes pagades i tretes per caixa, no es presentaran.
 • Recomanem que tingueu previsió de taxes i les compreu amb antel·lació.
 • Sobretot heu de comprar mínim 3 taxes per l'autoliquidació. Comprobeu el total de l'autoliquidació que sigui correcte SEMPRE

MODEL 791 i TAXES
Pagament e impressió per internet 
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/pago-tasas/pago-de-tasas/
IMPORTANT: Ha partir d’ara, per agilitzar el sistema de treure taxes, recomanem que tingueu un certificat electrònic digital (Com obtenir-lo), per tal de poder pagar i imprimir les taxes des de l’autoescola sense tenir que venir a la JPTT ni anar amb diners amunt i avall. Us deixo més l’informació [enllaç]

CITA PREVIA - JPTT 
A partir d'ara totes les tràmits particular s'hauran de demanar a través del 060 o per internet:
http://apl.dgt.es/cije_internet/faces/paginas/indexSolicitud.xhtml
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]