IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

NOVETAT PER TREURE LES TAXES


Pàgina de documents i enllaços de l'Associació: [Enllaç]
Novetat! Llista de Circulació per omplir [enllaç]

Des de la Prefactura de Trànsit (DGT) ens informen que a partir d'ara, per facilitar la feina, s'haurà de treure l'Autoliquidació i el model 791 per internet. Us comentem que l'autoliquidació calcula automàticament el total de cada tipu de taxa segons la quantitat, per tant s'evitaran errors de càlculs. Els impresos que encara tingueu serviran igualment.
 • Autoliquidació 1.67: [enllaç]
  Calcula automàticament les taxes.
 • Model 791 - pel banc: [enllaç]
  Utilitzar únicament un cop per cada imprès.
 • Llistat de Taxes - DGT 2011: [enllaç]
 • Multiplicació de Taxes: [enllaç]
 • Autoritzacions Taxes: [enllaç]
  (86,8€ - 8€ - 26,6€)

(IMPRESCINDIBLE) Descarregar l’última versió d’Adobe Reader [enllaç]
Instal·lació: al cap d’uns segons de clicar us demanarà per guardar l’arxiu - Win Xp
Per windows Vista i altres sistemes aqui 

Defunció d'en Sr. Josep Mª Tarragó GatellEns dol haver de comunicar-vos la defunció del nostre company en Sr. Josep Maria Tarragó Gatell de l'Autoescola Tarragó

L'enterrament va ser el diumenge dia 29 de Maig a les 9:30h. a la Parròquia Sant Fructuós (Mapa).Enviem les nostres sinceres condolències a la família i amics.

Ofertes CNAE - Maig'11

Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas ens arriben aquestes ofertes per tots els seus associats:

Tarjetas SOLRED [enllaç]
Clio Leasing [enllaç]
Seguros Zurich [enllaç]

SCT - Convocatòria per Professor de Formació Vial

RESOLUCIÓ: INT/1147/2011, de 6 de maig, per la qual es convoca un curs per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professor/a de formació viària. Pàgina web [enllaç]


Avui a sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat, una nova convocatòria del SCT per l’obtenció del títol de Professor de Formació Vial. El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (des del 13 de maig fins a l'1 de juny inclòs).

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través d’aquesta pàgina web:[Inscripció] o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen [Formulari].Resolució INT/1147/2011 - DOGC núm. 5877: [enllaç]
Formulari de sol·licitud d'admissió per presentar: [enllaç]
Inscripció en línea a la convocatòria INT/1147/2011: [enllaç]

DGT - Curs Professors 2011 (llistats i contingut de la prova)

XIV Curso de Profesores de Formación Vial


Us anunciem que desde la www.dgt.es ja han sortit el llistat d'alumnes admesos i exclosos per el Curs per a la obtenció del certificat de Professor.
Per mirar-ho desde la Dgt s'ha d'anar a: [enllaç] (imatge)

Recomanem que ho mireu des d'aquests enllaços:

• Carta - Continguts de la prova prèvia teòrica: [enllaç]
• Llistat - Alumnes d'admesos exempts de la prova: [enllaç
• Llistat - Alumnes provisional d'admesos: [enllaç]
• Llistat - Alumnes provisional d'exclosos: [enllaç]

Homantge Núria Sallas - Fotografies

Diapositives:


Per veure-les o imprimir-les totes des de picasaweb: [enllaç]

(Actualitzat!) Per descarregar l'album complet (.rar): [enllaç(pujat a Dropbox )

DGT - Curs Directors 2011 (llistats i data d'examen)

(Noticia actualitzada)
Publicació del lloc, la data i l'hora de cel·lebració de la prova sel·lectiva (full informatiu Tarragona: enllaç)

Día Turno Hora Orden de convocados por apellidos
MIÉRCOLES,
8 de junio de
2011
16:30 De ADELL DEOSDAT, POL
A IGLESIAS LUCIA, MARIA MERIDA
18:30 De IGLESIAS LUCIA, MONTSERRAT
A ZARAGOZA BO, VICTOR SALVADOR

Us anunciem que desde la DGT ja han sortit el llistat d'alumnes admesos i exclosos per el Curs per a la obtenció del certificat de Director. Per mirar-ho s'ha d'anar a: [enllaç]

Recomanem que mireu aquests enllaços:
 • Nota informativa del lloc i data (Tgna - pàg.18): [enllaç]
 • Carta - Data Examen: [enllaç]
 • Llistat - Alumnes admesos: [enllaç]
 • Llistat - Alumnes exclosos: [enllaç]

SCT - Convocatòria per Professor de Formació Vial ADJUNTAREM L'INFORMACIÓ COMPLETA QUAN ESTIGUI DISPONIBLE AL SCT   [enllaç]
Avui a sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat, una nova convocatòria del SCT per l’obtenció del títol de Professor de Formació Vial, el termini de presentació és el dia 1 de juny (20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seva publicació).RESOLUCIÓ: INT/1147/2011, de 6 de maig, per la qual es convoca un curs per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.
DOGC: [enllaç]

SCT - Convocatòria per Professor de Formació Vial ADJUNTAREM L'INFORMACIÓ COMPLETA QUAN ESTIGUI DISPONIBLE AL SCT   [enllaç]
Avui a sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat, una nova convocatòria del SCT per l’obtenció del títol de Professor de Formació Vial, el termini de presentació és el dia 1 de juny (20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seva publicació).RESOLUCIÓ: INT/1147/2011, de 6 de maig, per la qual es convoca un curs per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.
DOGC: [enllaç]

SCT - Convocatòria per Professor de Formació Vial ADJUNTAREM L'INFORMACIÓ COMPLETA QUAN ESTIGUI DISPONIBLE AL SCT   [enllaç]
Avui a sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat, una nova convocatòria del SCT per l’obtenció del títol de Professor de Formació Vial, el termini de presentació és el dia 1 de juny (20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seva publicació).RESOLUCIÓ: INT/1147/2011, de 6 de maig, per la qual es convoca un curs per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.
DOGC: [enllaç]

PERMÍS B96 - Permís B amb autorització per conjunt entre 3.500 y 4.250 kg. de M.M.A.

(Preguem que busqueu i llegiu les informacions que posem aquí a la web abans de consultar)
 
Per aclarir dubtes sobre el Permís B 96, us deixo tota l'informació disponible.
 • DGT Maniobres, Reglamentació i vídeos: [enllaç]
 • Document amb tota l'informació possible: [enllaç] <-- Molt interessant!
 PER PRESENTAR-LO:
Tenir donat d'alta al Servei Català de Trànsit (SCT) el Permís B-96 a l'autorització de funcionament de l'Autoescola. Constar a la sol·licitud com a B-96 i pagar la taxa 2.1 (86,80€). Realitzar les proves de pista i circulació amb el remolc, incloent els punts de l'Annex V, apartat B) punts I) i M) del Regl.Gral de Conductors [enllaç]. No fan Teòrica. No és necessari certificat metge.

Quan cal realitzar les proves d'aptitud per obtenir el codi harmonitzat B-96
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la massa màxima autoritzada sigui superior a 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4.250 kg. Per conduir un conjunt format per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc la massa màxima autoritzada sigui superior a 750 kg, en el cas o que el conjunt així format excedeixi de 3.500 kg serà necessari superar una prova de control d'aptituds i comportaments.

Exemples:

B

Furgoneta de MMA 3500 kg + remolque de MMA 750 Kg.
(MMA del conjunt 4.250 kg)= B

B-96

Vehicle tot-terreny de MMA 2.950 kg + remolc de MMA 1.300 kg
(MMAdelconjunt4.250kg)= B-96
(MMAdelconjunt3.700kg)= B-96

B+E

Vehículo de MMA 2.320 kgs + remolque de MMA 2.000 kgs
(conjunto 4.320 kgs.) = B+E

BOE - SUBVENCIONS VEHICLES ELÈCTRICS

Adjuntem R.D. 648/2011, publicat en el BOE. nº 111, del dia 10 de maig de 2011, pel qual es regula la concessió de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics durant el 2011.

BOE nº111 del 10/5/11: [enllaç]

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCENCIA DE FORMACIÓN VIAL.

Adjuntem BOE publicat avui dia 9 de maig de 2011:

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCENCIA DE FORMACIÓN VIAL.
"Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad."

BOE A-2011-8054: [enllaç]
(pág. 41- ANEX DLXVI Código: SSC566_3 Enseñanza-aprendizaje en las escuelas particulares de conducción.)

INCUAL:
[http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html (copia i pega al navegador)]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]