IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Diari de Tarragona: Trànsit farà més exàmens de conduir per reduir el col·lapse a Tortosa

El Diari de Tarragona del passat 23 de Gener tenia la noticia següent referent al col·lapse de Tortosa:
Més informació: [enllaç a la noticia] [.pdf]
Trànsit farà més exàmens de conduir per reduir el col·lapse a Tortosa.

L'Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre denuncia un greuge comparatiu amb Tarragona i Reus

SCT - Adjudicació: Centres que impartiran els cursos de sensibilització i reeducació viària

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública s'han produït les següents novetats en relació a l'expedient Contracte de gestió de serveis públics mitjançant la modalitat de concessió per a la contractació dels centres que impartiran els cursos de sensibilització i reeducació viària necessaris per a la recuperació de crèdit o nova autorització del permís o llicència de conduir segons l'article 63 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març - 38 LOTS.
Servei Català de Trànsit ha publicat, amb data 15/01/2014 09:00

DGT - Convocatoria Curso XVII de Profesores de Formación Vial

Adjuntamos Resolución de fecha 19 de Diciembre de 2013, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca curso para obtener Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial, publicado en el BOE nº 11 de fecha 13 de Enero de 2014. Quienes deseen tomar parte en el curso deberan presentar solicitud conforme al modelo que figura en el Anexo I de la presente Resolución. Advertimos que el impreso de solicitud del Anexo I no es válido, el oficial será facilitado por las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico, y en la dirección de internet www.dgt.es.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contando a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Data límit: 12 de Febrer de 2014.
DGT - BOE nº 11 de fecha 13 de Enero de 2014 (Convocatoria): [enllaç]
  • Anexo I. Solicitud Curso Profesores: [enllaç]
  • Nota informativa. Derechos de Inscripción y Presentación de solicitudes: [enllaç]
  • Resolución. Convocatoria Curso Profesores: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]