IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PROTOCOL TELEMÀTIC


   Funcionament dels protocols enviats per la JPTT

Novetats PROTOCOL TELEMÀTIC
30/11/23 (solucionat el 4/12/23) (enllaç) Problemas de recepción REC envio a correos de la DGT  - Email JPTT: [enllaç]

Nota informativa entre convocatòries d'exàmen:
Recordatori que entre exàmens (ja siguin de teòrica o circulació) els alumnes que no aproven tenen uns dies entre convocatòries, i el sistema no deix citar-los:
Entre la 2a i 3a conv11 dies hàbils❗ (a comptar al dia següent de l'examen realitzat)
De la 3ª conv i consecutives16 dies hàbils❗ (a comptar al dia següent de l'examen realitzat)
❗dies hàbils = no es compten festius, ni cap de setmana

Impresos DGT:  [enllaç]
Impresos DGT
● Model 04 Expedient alumne (MOD 04 enllaç) (exemple.jpg)
● Model 03 Qüestions vàries (MOD 03 enllaç) + Tasa 4.1 (sempre indicar núm i nom de l'Autoescola)
● CIR_ Relación cita circulación v2  (versió AAETGN - obre a Pestanya 1: enllaç
● DES_ Relación cita destreza v2
● SOL_ Solicitudes permisos y LC v8 (ha d'entrar a l'AUES)
● ANU_ Anulación y traslado v8
● TRA_ Anulación y traslado v8   (Versió AAETGN - només TRA_: enllaç)
● ADR_ Solicitudes MMPP v8 (dgt.es) (en caso de problemas usar esta: enllaç)
● ADR_ (2) Solicitudes MMPP v7 (si da error la v8)
● CUR_ADR  Plantilla CURSOS ADR JPT TARRAGONA AGOSTO 2021_ODS
● Cert. ADR Certificat Curs ADR(Mod.16)
● CUR_A Comunicación curso A (v2021)
● Cert. A Certificat Curs A (Mod.10)
● VIAS-ABIERTAS_  Plantilla JPTT (v2021) (.ods)
*Guardar-lo en format .ods per poder enviar-lo via REC.
 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)
COM GUARDAR ARXIUS .ODS A .PDF (quan ho envieu a president@)

  ERROR COMUNS 

Nota informativa: [feb-21] [nov-23]


♢  INCIDÈNCIES:  

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipus DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament. 

INCIDÈNCIES REC (JPTT):
si teniu incidències REC o heu de modificar dades fiscals amb la JPTT envieu un email a informatica.tarragona@dgt.es amb tota la informació i captures de pantalla necessàries. Gràcies.
Incidències amb Firma Digital: [enllaç a com s'ha de configurar]

♢ PROVISIONALS / CARNETS QUE NO ARRIBEN: 

Provisionals - Carnet que no arriben (MOD. 03 al REC): Enllaç a la noticia (PROTOCOL)


♢ MODIFICAR DADES ALUMNES: 

Per modificar dades dels alumnes (nom, direcció, NIE a DNI, etc) només es pot fer quan: [noticia]
 1. Quan renoven i paguen taxa (enviant un MOD. 03 a president@aaetgn.com amb les dades de l'autoescola i el canvi que s'ha d'anotar).
 2. Quan aproven el permís, a l'entregar l'expedient d'apte (anotar els canvis en una nota visible).


♢   ANULACIONS (tota clase d'examens):    Com presentar REC? ⇩ 

Nota informativa ANULACIONS: [enllaç CAPA (Circulació, Pistes):    Com presentar REC? ⇩ 
 • 📅 CALENDARI  EXAMENS [enllaç]
 • 📧 EMAILS CAPA - Confirmar: [Noticia]
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
 • Relaciones con la primera pestaña VACÍA resulta todas las listas vacías, con lo que no se citarà ningún alumno. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2. 
  MODIFICACIONES posteriores al envío al REC 

Email a president@ amb l'explicació de les modificacions + la llista modificada (en .pdf). Exemples:
 • L'AE XX modifica el professor XXXX amb DNI XXXX de la llista del dia X-X-202X per el professor XXXX amb DNI XXXX...
 • L'AE XX modifica el vehicle XXXX de la llista del professor XXXX del dia X-X-202X per el vehicle XXXX...
 • L'AE XX cambia l'alumne XXXX amb DNI XXXX de la llista del professor XXXX del dia X-X-202X per l'alumne XXXX amb DNI XXXX...

♢    Notes a la llista d'examen:  


♢   RESERVES de Circulació: 


♢   JPTT: Aclaración minutos recuperación CAPA: 


♢    Llistes EXTRES / RESERVES (fora REC) de Circulació: 
        (no entren per el REC)
   *Podrem demanar que s'enviï en còpia a GDEX. (C.C)

COM GUARDAR ARXIUS .ODS a 🠆 .PDF (quan ho envieu a president@) ENLLAÇ

♢    CANJES a Circulació: 
 • Al email de confirmació CAPA: es comptarà com 1B (30 min).
 •  ➜ Abans de presentar la carpeta telemàtica, s'haurà d'aportar l'expedient complet a l'Associació perquè la JPTT doni l''aprobació per presentar-lo a exàmen. 
 •  ➜ Model 03 (enllaç) - Indicar quins permisos vol CANJEAR (Altres Qüestions: Indicar autoescola, dades alumne i permisos que vol canejar)  
 • A la llista de CIR_ al costat del nom de l'alumne, INDICAR QUE ES CANJE.
  Exemple:


• Més informació de CANJE: enllaç 


Documentació CAPA:


♢   RPV Citació:  (Recuperació de punts)
♢  VIES OBERTES: 

 • SOLICITUD:  Plantilla JPTT (ODS*) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)

 • Enviar mínim 5 dies hàbils abans del dia de l'examen
  (5 días hábiles a la fecha de inicio de las prácticas/examen por parte de la Escuela)

 • Nom d'arxiu: VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_ 01_DNI
  •  ➜ Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

   Cada archivo (uno por alumno) nombrarlos igual que lo anterior pero añadiendo el DNI del alumno al final. ARCHIVOS  .ODS :

   • VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A
   • VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231B
   • VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231C
 • Seguir el protocol 06-2020: pàg. 5 [enllaç]
 AL REC: 
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de presentación de la solicitud.
🔹ASUNTO: VIAS-ABIERTAS_”año mes día”_”no AE”_”no sección”
(Ej.: VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01
🔹EXPONE: PRESENTACIÓN VIAS ABIERTAS PARA LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, FECHA DE PRESENTACIÓN “día/mes/año”. 
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, aportando la tasa correspondiente, si fuese necesario.
En la solicitud deberá indicarse el nombre y DNI/NIE de los profesores y la matrícula de la motocicleta del alumno.

♢   Modificació/Renovació: 

 AL REC: 
 (detalles más arriba)
 • Enviar al REC la Plantilla JPTT (ODS*) + qüestions vàries (MOD 03), 
 • Al mod.03 s'hi ha d'enganxar la taxa 4.1 i anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola + renovació/ modificació de Vies obertes.
  Exemples:
  (T0XXX Autoescola XX) Afegir/treure professor
  (T0XXX Autoescola XX) Modificar dades (especificar dades a modificar), etc.


♢   Reclamacions Vias Abiertas: 


*En cas de voler enviar-lo en format .xlsx (guardarlo en Excel superior al 2003) per poder enviar-lo via REC.
♢  TRASLLATS (a través de AUES): 

TRASLLATS EXPEDIENTS (TOTS: teòrica, circulació, pista, etc)

*TRASLLATS: Enllaç a Nota informativa (15/03/2021)

Els trasllats han d'estar tramitats a l'AUES o enviats al REC previ a la presentació de carpeta, ja siguin per l'AUES (tramitats) o pel REC (si dona error).

 • Taxa del tràmit: Taxa 4.1

A través del sistema AUES: 
 • Fer trasllat per l'AUES.
  (si us surt el comprovant, ja està realitzat. OK
si dona error a l'AUES, ha d'enviar-se al REC:
 • ArxiuTRA_  
   
 • Enviar l'arxiu TRA_ + "pantallazo" de l'error al REC (seguint el protocol pàg. 4 enllaç)
  (guardeu els comprovants de tot per si es genera incidencia a l'hora de la citació d'examen.)

 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de solicitud de traslado. TRA_”año mes día”_”no AE”_”no sección”.ods
  (Ej. para el 20 de junio de 2020: TRA_20200620_T0123_01.ods)
 AL REC: 
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
 🔹ASUNTO: TRA_”año mes día”_”no AE”_”no sección” (Ej.: TRA_20200620_T0123_01)
 🔹EXPONE: PRESENTACIÓN TRASLADOS DE EXPEDIENTES DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
 
 🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.

--> Es poden fer varis alumnes a la vegada (5 alumnes per arxiu, separats pel centre metge):
Enviar l'arxiu TRA_ al REC (seguint el protocol pàg. 4 enllaç)
(guardeu els comprovants de tot per si es genera incidencia a l'hora de la citació

   INCIDENCIA - LLISTATS EXAMEN:
--> (LLISTATS EXAMEN) En cas que, la JPTT no li consti aquest trasllat a l'hora de citar a examen, llavors sí haureu d'enviar l'arxiu TRA_ (o el comprovant de l'AUES) com a incidència a president@aaetgn.com (guardat en format .pdf), per poder justificar-ho.♢  AUES (teòric): 
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - AUES [enllaç]
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
♢   IDIOMA TEÒRICA:  

Model 04: 
Castella, llengües cooficials, anglès, francés i alemany: B i RPV.
Castellà i llengües cooficials: específics de les classes
LCM; LVA; AM, A1, A2, BE; C1; C197; C; D1; D; C1E; C1E97; CE; D1E; DE.
CATALÀ: Catalunya i Illes Balears EUSCAR: País Basc i Navarra. GALLEC: Galícia. VALENCIA: Comunitat Valenciana.

♢   Incidència AUES (TEÒRICA): 
Indiqueu que es TEÒRICA al assumpte i/o text de l'email.
Email a president@aaetgn.com el següent:
• Enviar el Model 04 de l'alumne amb la taxa enganxada (guardat en format .pdf) + "pantallazo" de l'error. 

  Alta / Modificació de dades a l'AUES + Manuals d'utilització:  Arxius:
[enllaç]

♢   TEÒRICA de CANJES
 • JPTT: PRESENTACION ALUMNOS TEÓRICO PARA CANJES

  Buenos días, les informamos que a partir de la recepción de este correo electrónico, la presentación de aspirantes a realizar alguna prueba TEÓRICA de CANJE se deberá realizar a través del Registro electrónico (REC), siguiendo las pautas que a continuación se detallan:

 AL REC: 

• Més informació de CANJE:  enllaç 
______________________________________________________

Enllaços DGT (AUES): 
 • 🆘 GESTIÓ D'INCIDENCIAS AUES [enllaç] (.pdf) 
 • 🆘Pérdida de Servicio/Error Acceso/Error Funcional [enllaç]
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • PROCEDIMIENT - Centre exàmens TGNA/REUS (CAMPCLAR): [enllaç]
 • PROCEDIMIENT - Centre exàmens TORTOSA (CENTRE CIVIC): [enllaç]


♢    ADR (Examen): 

* Solicitudes de Pruebas para ADR v8 [enllaç] seguint el protocol (enllaç)
   (en caso de problemas con la plantilla usar esta: enllaç)
 • Máximo 4 días hábiles antes de la convocatoria a la que se solicite.

 • ArxiuPlantilla SOLICITUDES MMPP v8.ods [enllaç]

 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día del examen
  ADR_”año mes día”_ MP”no registro”_”dígito de control”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: ADR_20200620_MP0123_1.ods

 AL REC: 
 ♢  NOU!   Cursos A: 

PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA FORMA DE PRESENTACIÓN.

Deberán presentarse los cursos A y sus modificaciones de la forma aquí indicada:
 •  PROTOCOL  2023-05-11_NotaInfo1-23_Cursos A: [enllaç]
  Enviat per email el 11-05-23

 •  PROTOCOL  SUBD FORM VIAL SOLICITUD CURSOS A CTDA SINTESIS: [enllaç]
  Enviat per email el 23-05-23  imatge:
♢  ARCHIVO (.ods): 

IMPORTANTE: esta nueva plantilla que adjuntamos que NO es igual a la anterior. No se aceptará la anterior.
 • Arxiu(.ods) COM_ CURSO_A: [enllaç]

 • Se nombrará de la misma manera que el asunto del correo:
  (Ej: TARRAGONA T 156101 inicio Curso A 23-09-2023.ods)

♢ 
 
SOLICITUDES PARA IMPARTIR LOS CURSOS A: 

IMPORTANTE: La cuenta de correo facilitada es sólo para envío de solicitudes de cursos A y no para el envío de dudas u otros asuntos.
 • Remitir las solicitudes con 10 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso.

 • La NUEVA CUENTA DE CORREO a la que han de enviar es:
  autorizacioncursospermisoa.utectda@dgt.es y poniendo en copia visible (CC) a:
  cursos.conductores.jptt@dgt.es 

 • El asunto del correo se nombrará siguiendo estas pautas:
  • a) Tarragona (Jefatura provincial correspondiente)
  • b) El número provincial de la escuela que lo presenta.
  • c) La fecha de inicio de curso A
   ASUNTO: (Ej: TARRAGONA T 156101 inicio Curso A 23-09-2023)

 • Se debe enviar un correo para cada curso A a autorizar. 

 • En el caso de tener varios cursos A que comenzaran el mismo día poner A, B, C... al final:
  Ejemplo:
  TARRAGONA T 156101 inicio Curso A 23-09-2023A.ods
  TARRAGONA T 156101 inicio Curso A 23-09-2023B.ods

♢   PROCEDEMIENTO: 

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas existen dos posibilidades a la hora de
continuar con el trámite:
 • La documentación remitida y los datos obrantes en ella son correctos:
   OK  En este caso el CTDA remitirá por correo electrónico a la escuela, con copia a la Jefatura la autorización para las prácticas en circulación.

 • Existen errores en la documentación remitida o en los datos obrantes en ella.
   ERRORES  En este caso el CTDA remitirá un correo a la Jefatura Provincial remitiendo toda la documentación del curso y exponiendo los motivos que impiden expedir la autorización
  (ejemplos: error solicitud curso T 156101 de 20 de octubre los alumnos no poseen 2 años de permiso A2, vehículos aportados no están al corriente de ITV o seguro obligatorio, etc.)
 • La Jefatura, tras verificar la información, se pondrá en contacto con la escuela para informarle de los trámites de subsanación oportunos.

♢   ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS CURSOS: 

La modificación de un curso por parte la escuela supone una nueva solicitud (ejemplos: cambios en vehículos, profesores o incorporación de nuevos alumnos).
 • En el caso de que la modificación de curso suponga que se eliminen alumnos ya autorizados, será necesario que la escuela envíe un correo a autorizacioncursospermisoa.utectda@dgt.es, incluyendo además de la documentación actualizada del curso, la autorización ya concedida

 • En el asunto del correo se incluirá ANULACIÓN CURSO A_ CODIGO DE ESCUELA
  (Ejemplo: ANULACIÓN CURSO A_T 0999).

 • MODIFICACIONES: se debe enviar la modificación en el formato original (.ods) y la explicación en el texto del email del qué y porqué se modifica.

  NOU!  UN COP ACABAT EL CURS:

COMUNICACIÓN DE CERTIFICADOS CURSOS A FINALIZADOS

Buenos días, en relación a lo indicado en la Instrucción 11/C-103 de Cursos A, les comunicamos que una vez hayan finalizado los correspondientes cursos del permiso A, deberán informar a esta Jefatura Provincial (cursos.conductores.jptt@dgt.es) y al CTDA (autorizacioncursospermisoa.utectda@dgt.es) de los alumnos que han superado el correspondiente cursos enviando los correspondientes certificados e informar de los alumnos que no lo hubieran obtenido. Además deberán cumplimentar el archivo adjunto(plantilla) con los alumnos que han superado el curso.
La escuela debe enviar al CTDA esta plantilla y de copia a cursos.conductores.jptt@dgt.es , junto con los certificados emitidos y las autorizaciones que el CTDA les envió. La plantilla (excel) será única para cada curso realizado, y sólo se tramitarán aquellas donde consten los alumnos que aparezcan en los dos listados (Comunicación y Carga masiva) y además cuenten con su certificado.

La forma de nombrar la plantilla para el envío es: (ejemplo)
TARRAGONA T 010101 CRX inicio Curso A 23-09-2022 certificado

El asunto del correo donde se ha de incluir los archivos adjuntos correspondientes a la plantilla de anotación y los certificados, seguirá la misma denominación descrita anteriormente , añadiendo al final la palabra “certificado"

La plantilla se cumplimenta rellenando las tres columnas existentes:
En la columna 1º :DNI del aspirante.
En la columna 2º :Código AE (ejemplo T 010101 CRX).
En la columna 1º :Fecha fin de curso. (formato dd/mm/aaaa).

IMPORTANTE: La escuelas deberán enviar los archivos desde que se inició los cursos con autorización del CTDA, (mes de junio de este año). Recuerden que hay que mandar una plantilla por curso finalizado, es decir, deberán enviar un correo por curso finalizado.

email enviat el 14/09/2023
 • dddd
 • Model de certificat d'aprofitament del curs - Annex IV: [MODEL 10 - DGT]
  Aquest certificat ha d'entregar-se a la JPTT en data posterior a l'acabament del Curs A juntament amb l'expedient de l'alumne.

 • Sol·licitud del Expedició del Permís A (expedient):
  • [MODEL 04 - DGT] amb Taxa 2.3 enganxada.
  • Autorització de la taxa firmada per l'alumne [enllaç].
  • Certificat mèdic.
  • Taló foto.  

 • Relació dels alumnes pels quals es demana l'expedició del Permís A.
 • bbbb

 ♢    Cursos ADR: 
* Comunicación de cursos ADR  Nou! [NOVA NOTA INFORMATIVA] a través de REC
 • Arxiu:  Nou!  CUR_ADR Plantilla CURSOS ADR JPT TARRAGONA AGOSTO 2021_ODS
  + PDF amb el curs amb la taxa enganxada al part superior
  Nom arxiu: CUR_ADR_2021MESDIA(que inicia curs)_MP0XXX_DIGIT-DE-CONTROL.pdf

 • 10 dies hàbils abans del dia del curs - protocolo 06/2020 (pàg.6): [enllaç]

 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de inicio del curso.

  CUR_ADR_”año mes día”_MP”no registro”_”dígito de control”

  Ej. para el 20 de junio de 2020: CUR_ADR_20200620_ MP0123_1.pdf 

   AL REC: 
  🔹ASUNTO: CUR_ADR_”año mes día”_MP”no registro ”_”digito de control”
  (Ej.: CUR_ADR_20200620_MP0123_1) 
  🔹EXPONE: PRESENTACIÓN SOLICITUD DE CURSO ADR OB/AM/PR_BC/CI/CX/C7 DEL CENTRO DE MP”no registro”_”dígito de control”, “nombre del Centro”, CON FECHA DE INICIO DEL CURSO “día/mes/año”. 
  🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CURSO PRESENTADO. 

♢   Modificació: 

 • Para modificaciones y consultas enviar email a: cursos.conductores.jptt@dgt.es

 • MODIFICACIONES: se debe enviar la modificación en el formato original y la explicación en el texto del email del qué y porqué se modifica.

  UN COP ACABAT EL CURS:


MMPP - mitma.gob/Transporte Terrestre:♢  Expedicions Permisos: Enllaç a Nota informativa 

*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email. 


 *Las Escuelas deberán presentar el EXPEDIENTE COMPLETO en formato papel. (que incluirá el TALÓN FOTO), para su expedición. Dicho expediente deberá tener entrada en esta Jefatura antes de los CINCO (5) DÍAS HABILES después de la superación de la prueba correspondiente que acredite la obtención del permiso. 

   IMPORTANT ➜   CÓMO PRESENTAR LOS APTOS CORRECTAMENTE 
 • LLISTAT DELS EXPEDIENTS PRESENTATS (encara que només sigui 1) 
  és obligatori: EXEMPLE / MODEL DE LLISTAT (copia per editar enllaç)

  (Els aptes han d'anar en una mateixa llista encara que siguin de diferents dies d'apte! només separat per Autoescola i per CIRCULACIÓ, CURSOS A, CURSOS ADR, RPV)
  Indicar gran i clar si no són de circulació, gràcies. 
 • Autorització del pagament de la taxa per l'alumne: [.doc: enllaç (1 full), enllaç (2 en 1 full) ]
 • Adjuntar el Talo foto** davant de tot de l'expedient, per quan s'obri el sobre es vegi.
 • Indicar l'Autoescola a la part de darrera del talo foto. 
 • Al sobre hi ha de constar escrit (de forma llegible):
  • Núm. i nom de l'Autoescola o segell.
  • DNI, Nom i cognoms de l'alumne.
  • Permís de l'expedient o Curs.
  • Data de l'apte.
**Fotografies del taló foto - nota DGT:
"Talón-foto con fotografía original actual de 32 x26 mm. en color y con fondo liso, tomada de frente con la cabeza descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar tu identificación. Sólo será necesario si es la primera vez que solicitas un determinado permiso de conducir. 
Si por tu religión llevas el cabello cubierto, se admitirán las fotografías con velo, pero el óvalo del rostro debe aparecer totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte tu identificación."

♢  Reclamacions de Provisionals que no arriben: 

PROTOCOL A SEGUIR per fer reclamacions de provisionals/Permisos que no arriben s'envien per REChttps://aaetgn-noticies.blogspot.com/p/provisionals.html

═════════════════════════════════════════════════
Nota enviada de la JPTT per email i reenviat a les AEs el 11/04/2022: [enllaç]
═════════════════════════════════════════════════

JPTT: la vigència de l'autorització temporal que s'expedeix des de la JPTT i Centres de reconeixement de conductors ampliarà la validesa al total de 180 dies: [ enllaç] [#APTES] (no la autorització provisional que es descarrega des de l'aplicació/web) • Enviat per email el 25-05-23

♢ PERMÍS C+E 
Quan siguin alumnes del C+E que hagin examinat del C i aquest encara hagi de ser expedit per la JPTT, sempre ens demanen el paper de quan va entrar l'expedient de l'apte a la JPTT, el full-llistat amb el segell d'entrada de la JPTT. Amb això podem cercar l'expedient i expedir el C, per poder citar el C+E


♢ REC:


📅 CALENDARI  EXAMENS [enllaç]

 PRESENTACIÓ CARPETA: 
 • 23/12/22 - Modificat  PROTOCOL 06-2020 :
  🠞 L'arxiu SOL_ s'elimina i les taxes dels alumnes de circulació/destresa, a partir de la nota, entrarán  a través de la plataforma AUES: (Nota informativa JPTT) (guia visual)
 • Heu de seguir els procediments especificats al  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES : [enllaç]
  (les actualitzacions pertinents están indicades en aquesta pàgina web)
 • Muy importante, las plantillas deberán estar cumplimentada en todos sus apartados.


🔹1.1 CIRCULACIONES:

Para presentar las relaciones de CIRCULACIÓN.

 AL REC: 
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
 • Arxiu: CIR_ Relación cita circulación v2  (versió AAETGN - obre a Pestanya 1: enllaç)
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día del examen.
  CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: CIR_20200620_T0123_01.ods
 • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
NO SE ACEPTARÁ:
  • Plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • Relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados, con modificaciones, e imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • Guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (Dnis, matrículas, apellidos, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX
  • ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX o no se citaran los alumnos.
  • Relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, Dnis erróneos.
  • Relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2. 
  • Matrícula del vehículo de acompañamiento (circulaciones A1/A2):En las relaciones de alumnos que se van a examinar de circulación para la obtención del permiso A1/A2, se deberá anotar la matrícula del vehiculo que acompaña la prueba (al final de la relación de los alumnos).
  • Notas en la relaciones: "el profesor x debe examinar a tal hora", "el alumno 2 es CANJE", "el vehiculo X es compartido con x profesor", etc debe ir como en el ejemplo siguiente:

  AL REC  
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:

🔹ASUNTO:
 CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”
(Ej.: CIR_20200620_T0123_01)

🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE CIRCULACIÓN AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nºsección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores. 
La plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, incluido el de la fecha de examen, pese que esté destinada a cumplimentarse por la JPTT.

  MODIFICACIONES posteriores al envío al REC 

Email a president@ amb l'explicació de les modificacions i la llista modificada. Exemples:
 • L'AE XX modifica el professor XXXX amb DNI XXXX de la llista del dia X-X-202X per el professor XXXX amb DNI XXXX...
 • L'AE XX modifica el vehicle XXXX de la llista del professor XXXX del dia X-X-202X per el vehicle XXXX...
 • L'AE XX cambia l'alumne XXXX amb DNI XXXX de la llista del professor XXXX del dia X-X-202X er l'alumne XXXX amb DNI XXXX...


🔹1.2 DESTREZAS:

Para presentar las relaciones de DESTREZAS.

 AL REC: 
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
 • ArxiuDES_ Relación cita destreza v2
 • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día del examen.
  DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
  Ej. para el 20 de junio de 2020: DES_20200620_T0123_01.ods
 • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
NO SE ACEPTARÁ:
  • Plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • Relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados, con modificaciones, e imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • Guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (Dnis, matrículas, apellidos, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX
  • ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX o no se citaran los alumnos.
  • Relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, Dnis erróneos.
  • Relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2. 
  • Matrícula del vehículo de acompañamiento (circulaciones A1/A2):En las relaciones de alumnos que se van a examinar de circulación para la obtención del permiso A1/A2, se deberá anotar la matrícula del vehiculo que acompaña la prueba (al final de la relación de los alumnos).

  AL REC 
 • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
 Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
🔹ASUNTO: DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”
(Ej.: DES_20200620_T0123_01)

🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE DESTREZAS “MOTOCICLETAS/PESADOS”​ ​AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN​ ​“TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
​ 
🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.

  MODIFICACIONES posteriores al envío al REC 

Email a president@ amb l'explicació de les modificacions i la llista modificada. Exemples:
 • L'AE XX modifica el professor XXXX amb DNI XXXX de la llista del dia X-X-202X per el professor XXXX amb DNI XXXX...
 • L'AE XX modifica el vehicle XXXX de la llista del professor XXXX del dia X-X-202X per el vehicle XXXX...
 • L'AE XX cambia l'alumne XXXX amb DNI XXXX de la llista del professor XXXX del dia X-X-202X er l'alumne XXXX amb DNI XXXX...


🔹2.1 SOLICITUDES:

Para presentar las tasas nuevas de los alumnos que renuevan o que deben pagar tasa.

JPTT:Actualització referent a la introducció de les SOL a l'AUES (email).

 NOU PROTOCOL SOLIS : 
L'arxiu SOL_.ods s'elimina i s'han d'introduir totes les taxes que vagin a examen (de circulacio i/o pista) a l'AUES. 

Si es correcte i us surt el comprovant que s'ha introduït correctament. Ok! 

En cas d'error haureu de:
 1.  No adjuntar arxius o altra documentació, si no la demanem expressament.
  Enviar aprox. uns 3 dies abans de la carpeta, un email amb el concepte 'INCIDENCIA SOLIS AUES - DIA EXAMEN' a president@aaetgn.com amb un llistat on consti:
  Autoescola (nºT-)/Secció - Dia de l'examen  i Nom i cognoms, DNI/NIE, Permís i Nº de taxa  - ERROR que dona 
  (tot en text) del/s alumne/s que hagin d'anar al pròxim examen (que donin errors). Nota assoc: un llistat al text de l'email. 
  Exemple: AE CRX  T-0101 .01 - Dia examen
  1. Nom, Cognom1 Cognom 2 -  DNI  - Permís - Nº taxa - ERROR que dona
  2. Nom, Cognom1 Cognom 2 -  DNI  - Permís - Nº taxa - ERROR que dona
 2. Quan us avisem, ja els podreu introduir a l'AUES amb l'informació pertinent de l'Autoescola. 
  🠞 SOLIS a través de AUES (Nota info JPTT) (guia visual)
 3. En cas que us segueixi donant error aviseu per poder tractar-ho amb la JPTT i arreglar-ho.
Això s'aplica des del 12/01/23, tingueu-ho present. No enviar al REC el SOL_.

  INCIDENCIA 
  AL REC  Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
🔹ASUNTO: SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”
(Ej.: SOL_20200620_T0123_01)
  🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRUEBAS DE APTITUD EXENTAS DE TEÓRICO DE LA AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
   🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

   + ARCHIVO .PDF con el pantallazo del error i/o la explicación de lo que no és correcto. 

      INCIDENCIA - LLISTATS EXAMEN:
   --> (LLISTATS EXAMEN) En cas que, la JPTT no li consti la SOLI de l'alumne a l'hora de citar a examen, llavors haureu d'enviar el model 04 del/s alumne/s amb la taxa renovada enganxada a la part supriorpresident@aaetgn.com (guardat en format .pdf), per poder justificar-ho.   🔹3.1 ANULACIONES:  (tota clase d'exàmens)

   ES RECORDA que tant si es anul·lació com justificant, s'ha d'incloure un arxiu amb el justificant de perquè s'anul·la o perquè no va poder anar a l'examen, sino li correrà la convocatòria.
   (Descitar alumne) es presenten (pàg.3 - v8 plantilla):
   • ArxiuANU_ Anulación y traslado v8
   • La nomenclatura del archivo a adjuntar debe nombrarse de la siguiente forma, siendo la fecha la del día de anulación de la cita.
    ANU_”año mes día”_”no AE”_”no sección”.ods
    Ej. para el 20 de junio de 2020: ANU_20200620_T0123_01.ods)

   INDICACIONS quan ompliu el .ods:
    • A l'apartat "causas por las que se solicita la anulación" s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar el núm i nom de l'Autoescola, exemple: 
    • Cita médica el mismo dia i hora del examen
     (T0XXX Autoescola XX):

              *Per fer SALT DE LÍNIA (Ctrl + Intro)
    • Adjuntar el .PDF amb el justificant, en cas de no tenir-ne cap, fer un escrit l'Autoescola amb l'explicació pertinent. 

    • ADR: En el cas d'anul·lació/justificant d'ADR. Ficar permís B.
     A l'apartat "causas por las que se solicita la anulación" s'ha d'anotar: PERMISO ADR i les dades pertinents.
      *Per fer SALT DE LÍNIA (Ctrl + Intro)

     AL REC:  
   • 🔗ACCÉS A LA APLICACIÓ - REC [enllaç]
   Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
   🔹ASUNTO: ANU_”año mes día”_”no AE”_”sección”
   (Ej.: ANU_20200620_T0123_01)
   🔹EXPONE: PRESENTACIÓN DE ANULACION DE CITAS DE LA AUTOESCUELA “no AE”, SECCIÓN “no sección”, “nombre de la Autoescuela”, “día/mes/año”. 
   🔹SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.

   Muy importante,
    la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados indicando los datos de la autoescuela y el motivo.
   1. Guardeu el justificant d'enviament + justificant/pdf de l'anul·lació)
   2. El guardeu juntament amb l'exp. de l'alumne.
   3. NO S'HA D'ENVIAR a president@.
   4. En cas que, la JPTT no li consti aquesta anul·lació a l'hora de comptar convocatòries, llavors sí  ho haureu d'enviar com a incidència a president@, per poder justificar-ho. 

    INCIDENCIA  ANULACIONS:
   Quan envieu l'email d'una incidència d'anul·lació a president@aaetgn.com necessitem:
   • TEXT EMAIL:  les dades de l'alumne i l'autoescola el dia de l'examen, el permís i si l'alumne anava de teòrica, circulació o pista, gràcies. 
   • la confirmació d'enviament al REC.
   • la copia de l'ANU_ ENLLAÇ (Guardat en .PDF).


   • NOTA INFORMATIVA Cursos A y ADR (enviada el 2-06-20): [enllaç]
   • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
   Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

   [Protecció de Dades] [Política de Cookies]