IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT: Implantació del sistema CAPA


  CAPA (Circulació, pistes):  

Tal com va anunciar la Cap Provincial a les sessions informatives sobre la  implantació del sistema CAPA  que han tingut lloc aquest matí s'adjunta els següents documents:
 • Instruccions sobre els missatges a rebre per part de les escoles sobre CAPA i la forma de contestar-los. 🔒[enllaç]
 • Nota informativa sobre la implantació de sistema CAPA. 🔒[enllaç]
 EMAIL CAPA:  Un cop la JPTT hagi assignat la capacitat al seu centre de formació, rebrà un correu electrònic de capa.tarragona@dgt.es, per tant, afegiu aquest correu als vostres contactes.
 • S'han de respondre el mateix dia. Màxim fins el dia següent abans de les 11h.
 • Els emails s'envien per cada dia d'examen. Si es va parcial, es rebran 2 correus. 
 • Els emails s'han de confirmar SEMPRE. En cas de no voler examinar ningú:
  Ficar #0# on pertoca. 

 *PARCIAL:  Si l'Autoescola va *parcial, rebrà dos correus, un per cada dia i s'haurà de presentar amb 2 carpetes diferents per dia.


ANOTACIONS SOBRE CAPA:
 • Si hi han pegues (falta de taxes, DNIs caducats, trasllats no demanat prèviament, etc) No s'arreglaran.
 • Els emails de Circulació, s'han de confirmar. En cas de no voler examinar ningú:
  Ficar #0# on pertoca. 
 •  EMAIL DE PISTES:  S'ha de RESPONDRE l'email original que us envien, possant el vostre número d'alumnes dins la taula. No crear nous emails, ni enviar-ho a altres direccions d'email.
 • Els Permisos E+B, B-96 ó CANJES equivalen a 1=B (30') a efectes de "cupo". Recordar ficar-los com un B. 
 • Màxim permès: 300 min (10 Bs)
  _
 RESERVES:  Es recorda que només s'examinaran els alumnes de reserva si hi ha la capacitat d'examen sobrant per al Centre de Examen i dia.

ANOTACIONS SOBRE ELS RESERVES:
 • La JPTT us enviarà un correu confirmant que podeu examinar reserves el dia abans que vosaltres presenteu la carpeta de circulació a la JPTT (o el dia després de vosaltres enviar la confirmació per email). Per tant, si no heu rebut el correu (en cas de posar els reserves a la llista) us els taxaran. 

Sección de conductores/Secció de conductor
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]