IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

EXIGENCIES DE SEGURETAT A LES PRÀCTIQUES DE MOTO


Aquí teniu unes especificacions de Zurich on s'expliquen les noves
proves de Moto i el necessari per cumplir les normes de seguretat
correctament

Fulletó: [enllaç]

CONVOCATÒRIA PROVES D'APTITUD ROTATIU


Aquí teniu l'explicació de la nova forma rotativa de presentar als alumnes. Del CUPO lliure.
 CARTA: [enllaç]

PLAN VIVE AUTOBUSOS I AUTOCARS


Es Publica el BOE on s'estableix la normativa reguladora dels prèstams previstos al pla confeccionat pel Ministeri de Foment per a la renovació del parc d'autocars durant el 2009 i el 2010.

Nota de premsa: [enllaç]

PLAN MOTO-E 2009


El Gobern aprova el Plan Moto-E d'ajudes directes a la compra de ciclomotors i motocicletes

Nota de premsa: [enllaç]

PISTA MOTOS TORTOSA


A partir del dia 8 de Juliol de 2009 ja es podran presentar alumnes de Motocicleta a la nova pista de Tortosa.

Hi haurà una reunió informativa el dia:


Divendres, 3 de Juliol de 2009

A les 21:30h a l'Autoescola Monteso de Remolins

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORT TERRESTRE


Resolució de 5 de juny de 2009, de la Direcció General de Transport
Terrestre, per la qual es modifica la de 19 d'abril de 2007, per la
qual s'estableixen els controls mínims sobre les jornades de treball
dels conductors en el transport per carretera.

BOE: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]