IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DELEGACIÓ DE VOT (Molt important!)

Delegació de vot: Descarrega el document 
 
URGENT!!! S’ha d’utilitzar aquest model que adjuntem! Si el teníeu fet a l’Associació l’haureu de portar de nou amb aquest model!
Aquest proper divendres dia 4 de febrer de 2011 es celebra l’Assemblea General Extraordinària a les oficines de l’Associació on tindrà lloc la votació per president de l’Associació.
Des d’aquí preguem que a qui li sigui impossible venir, delegui el seu vot a un altre associat de la seva confiança.

Notes: De conformitat amb l´Art.16 dels Estatuts de l’Associació d’Autoescoles de Tarragona,
per tenir dret a vot cal estar al corrent de pagament.
Segons l’Art.19, cada membre de l’Associació tindrà tants vots com seccions.

CURS DIRECTORS - MATERIAL RECOMENAT

Adjuntem nota informativa de la Direcció General de Trànsit sobre la prova d'obtenció del certificat d'aptitud de director d'escoles de conductors. En ella s'especifica el material recomanat per preparar la prova selectiva i el programa sobre el qual versarà aquesta prova.


Material recomenat: [enllaç
DGT – formación: [enllaç]

NOTICIA SOBRE SEGURIDAD VIAL

Las autoescuelas apuestan por el modelo francés o alemán para la conducción acompañada

¿Se debería permitir que un joven de 17 años pueda conducir acompañado de un adulto? ¿Están lo suficientemente capacitados? ¿Qué requisitos se deben exigir para que ésta práctica se pueda llevar a cabo en España? ¿Qué opinan las autoescuelas sobre todo esto? Desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retomado ésta posibilidad y después de que anunciase que está analizando otros modelos europeos, muchas son las preguntas que han surgido al respecto. En este sentido, las autoescuelas se muestran favorables aunque consideran que 'no hay demanda social en España'. 
Noticia completa: [enlace]

MEDIDAS ESPECIALES DE CIRCULACIÓN 2011


Por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez de la circulación, en concordancia con las fechas en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos, así como por la peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos... (sigue leyendo)

BOE-A2011-550 [enlace]

CONVOCATORIA PROFESOR DE AUTOESCUELA

Adjuntamos resolución de fecha 29 de diciembre de 2010, publicada en el BOE nº 8 de fecha Lunes 10 de Enero de 2011, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca curso para obtener Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial.
Toda la información la encontraréis en: DGT: [enllaç]
Plazo de presentación: 30 días naturales, a partir del 11/1/2011.
La solicitud se debe escribir en mayúsculas y deberá acompañarse de:
a) Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte.
b) Justificación del los derechos de inscripción (Tasa de 42,69€)
ANEXO I - Solicitud de Participación y pago: [enllaç]
Leer todo! BOE nº8 del 10-1- 2011: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]