IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Permís A


El permís de la classe A permet conduir tot tipus de motocicletes, amb o sense sidecar i també vehicles de tres rodes i quadricicles.
L'edat mínima per obtenir-lo és de 20 anys, (fins als 21 anys no s'autoritza a conduir vehicles de tres rodes amb una potència màxima superior de 15 kW, l'alumne ha de tenir l'edat per apuntar-se al curs.
Només poden accedir al permís A els que són titulars d'un permís de la classe A2 amb, com a mínim, dos anys d'antiguitat.
L'alumne ha de tenir els 2 anys d'antiguitat abans de l'inici del curs. 
Apunt: Si l'alumne es va treure l'A2 en automàtic només podrà treure's el permís A en automàtic o tornar a treure's l'A2 en Manual conservant l'antiguitat.

Passos que ha de seguir l'Autoescola que vulgui impartir aquests cursos:
Llegir atentament la normativa (Ordre INT/2323/2011 del 29 de juliol): [Normativa]


 SCT  Donar d'alta el Permís A i la Moto al Servei Català de Trànsit.

 DGT/JPTT  --> Requisits per donar d'alta el centre per impartir els cursos A: [enllaç]
 1. Posar les dades de l'Autoescola i a l'apartat "ALTRES QÜESTIONS" s'hi ha d'anotar:
 2. "D'acord amb l'article 3 de l'ordre INT/2323/2011 del 29 de juliol, sol·licito que s'autoritzi la meva Autoescola per poder impartir els curs de formació per l'accés progressiu al permís de conduir de la classe A." 
 3. Posar firma del director i segell.
 4. Taxa: de moment no s'ha de ficar cap Taxa.
 • Portar a la Prefectura Provincial de Trànsit

Preparació i documentació dels cursos: (Només els que hagin fet els pasos anterior)
Llegir atentament la normativa (Ordre INT/2323/2011 del 29 de juliol): [Normativa]

  ABANS DE COMENÇAR CURS:
 1. Model de comunicació del curs - Annex II: [MODEL 09- DGT]         antic
 2.  S'ha de presentar 10 dies hàbils abans del curs.
   Omplir, ficar firma i segell, escanejar i enviar a: [cursos.conductores.jptt@dgt.es]


  UN COP ACABAT EL CURS:
 3. Sol·licitud de l'expedició del Permís A (expedient): [MODEL 04 - DGT]         antic
 4.  Taxa 2.3 (28,30 €) - Autorització de la taxa firmada per l'alumne [enllaç]
   A l'expedient s'hi ha d'adjuntar: CERTIFICAT METGE i TALÓ FOTO
 5. Model de certificat d'aprofitament del curs - Annex IV: [MODEL 10 - DGT]    antic
 6. Aquest certificat ha d'entregar-se a la JPTT en data posterior a l'acabament del Curs.
 7. Relació dels alumnes pels quals es demana l'expedició del Permís A.

DOCUMENTS PER PROFESSIONALS/AUTOESCOLES [enllaç]
 • PDF explicatiu sobre totel procés del curs - Molt interessant!: [enllaç]
 • CNAE: Informació detallada del contingut del curs [enllaç]

« Tornar a tots els Permisos 
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]