IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Els residents comunitaris hauran de renovar el seu carnet de conduir

Els residents comunitaris hauran de renovar el seu carnet de conduir. Aquesta obligació afecta únicament els que tenen un permís de conducció amb vigència indefinida o superior a 15 anys
Els ciutadans estrangers residents a Espanya, procedents d'algun país pertanyent a la UE, hauran de renovar el seu permís de conduir a partir del proper 19 gener 2015.
Tota la informació en varis idiomes : [enllaç]

A qui afecta?
  • Això serà obligatori per a tots aquells residents comunitaris amb residència legal a Espanya, obtinguda el 19 de gener de 2013 o abans, i que siguin titulars d'un permís de conduir amb vigència indefinida o superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 (AM, A1 , A2, A, B BE), o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2 (BTP, C1 i BE).
  • També serà obligatori per a tots aquells residents legals que tinguin l'autorització caducada o pròxim a caducar.
Passos per a la renovació i documentació a aportar:

  • Sol·licitar cita prèvia per renovació de permisos de conducció comunitaris: [enllaç
  • Sol·licitud de renovació de permís comunitari complimentada i firmada: [enllaç]
  • Acreditació d'identitat i residència: Document Nacional d'Identitat o NIE o Passaport en vigor i qualsevol altre mitjà de prova que se sol·liciti per la Prefectura de Trànsit, per acreditar la residència. 
  • Permís de conducció comunitari: original i fotocòpia. 
  • Informe d'Aptitud Psicofísica emès per un Centre de Reconeixement de Conductors autoritzat. 
  • Una fotografia recent de 32 x 26 mm. Quan es tracti de sol·licitants que per la seva religió portin el cabell cobert, s'admetran les fotografies amb vel, sent l'única limitació per a la seva admissió, que l'oval de la cara aparegui totalment descobert des del naixement del cabell fins al mentó, de manera que no impedeixi o dificulti la identificació de la persona
  • Taló foto, que es facilitarà a les Direccions de Trànsit: emplenat i signat dins del requadre corresponent. 
  • TAXA: 4.3 (25,30€
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]