IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Trasllat + canvi manual / automàtic

Trasllat + canvi manual / automàtic

  1. S'envia el Trasllat a través de REC (i esperar els cicles pertinents).

  2. Enviar a president@aaetgn.com l'imprès de Qüestions diverses (Model 03) amb la Taxa 4.1 (8,50 €) enganxada indicant la petició del canvi.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]