IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

IMPORTANT! Inspeccions del Servei Català de Trànsit

MOLT URGENT i IMPORT!!!
Desde l'Associació donem l'avís que el Servei Català de Trànsit està realitzant inspeccions a la Província de Tarragona per comprovar que les Autoescoles compleixen la normativa vigent. Heu de tenir absolutament tots els requisits o us sancionaran amb multa.
  • Ha d'estar present a les inspeccions el Director de l'Autoescola.
  • S'ha de tenir el Llibre de Registre corresponent amb els Contractes. (Si no tens el contracte fet que no estigui anotat al Llibre de Registre). 
  • Tenir l'Autorització de Funcionament de l'Autoescola ORIGINAL penjada al taulell d'anuncis.
  • Tenir la fotocòpia de tota la documentació dels vehicles, al corrent de l'ITV, a l'Auotescola. 
Normativa vigent:
Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors. BOE núm. 258, de 28-10-2003. [enllaç]
Modificacions:
Reial Decret 369/2010, de 26 de març, pel qual es modifica el Reglament de les escoles particulars de conductors, aprovat pel RD 1295/2003, de 17 d’octubre. [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]