IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

DGT - INSTRUCCIÓN 13 C-112 (IMPORTANT!)

IMPORTANT (Aquest mail conté document adjunt)
Especial atenció tema AM i A1, en pàgina 4.
ASSUMPTE: Modificació del Reglament general de conductors
INSTRUCCIÓ 13 / C-112 L'entrada en vigor el proper 2014.01.01 de l'Ordre INT/2229/2013, de 25 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament espanyol les Directives 2012/36/UE, de la Comissió, de 19 novembre 2012, i 2013/47/UE, de la Comissió, de 2 octubre 2013 que modifiquen la Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el permís de conducció, requereix per a la seva aplicació a la modificació del Reglament general de conductors en els següents aspectes:
  1. Els annexos I, V, VI i VII del Reglament general de conductors,
  2. I l'Ordre INT/2323/2011, de 29 de juliol, per la qual es regula la formació per a l'accés progressiu al permís de conducció de la classe A.
INSTRUCCION 13 / C-112: Enllaç
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]