IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

IMPORTANT! En vigor la Reforma de la Llei de trànsit

Avui entra en vigor la reforma de la Llei de Trànsit, que va ser publicada al BOE el 8 d'abril després de ser aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats en la seva sessió del 20 de març.

Veure la llei al BOE [enllaç]
ACTUALITZACIÓ per Manuals comprats a l'Associació: [CNAE] [PONS]

L'apartat 36 de l'article únic (el qual es refereix a les velocitats màximes) requereix una modificació prèvia del Reglament General de Circulació. Segueix vigent el règim de concessió dels cursos de sensibilització i reeducació viària del permís per punts.N O V E T A T S

Heus aquí un resum dels principals canvis que porta la reforma de la Llei de trànsit i seguretat viària, algun dels quals ha estat objecte d'intens debat per part de la societat civil:

- Obligatorietat d'usar el casc als menors de 16 anys (en el projecte de Llei aprovat pel Congrés eren 18) en qualsevol via, obligatorietat que s'estén a tots els ciclistes quan transitin per una via interurbana.

- Augment fins als 1.000€ de la multa per donar positiu quan es dupliqui la taxa d'alcoholèmia permesa (és a dir quan es detecti un gram d'alcohol per litre de sang). També serà de 1.000€ quan el conductor refusi sotmetre a la prova d'alcoholèmia o quan sigui reincident (és a dir, hagi estat multat per consum d'alcohol durant l' any immediatament anterior a la sanció).

- Es recull per primera vegada en la Llei la "Tolerància zero" en matèria de drogues: es prohibeix la conducció amb la presència de drogues en l'organisme; les conseqüències jurídiques de la conducció sota la influència de drogues estan tipificades en l'art. 379 del Codi Penal. La prova serà salival, preferentment.

- S'estableix l'obligació que se sotmetin a les proves de detecció d'alcohol i drogues als vianants que hagin comès una infracció o s'hagin vist implicats en un accident de trànsit.

- No es modifiquen els límits de velocitat, tasca que es deixa per al Reglament General de Circulació. No obstant això, l'augment de la velocitat màxima permesa, (que passarà a 130 km / h en alguns trams d'autopistes i autovies ), o la disminució de la velocitat màxima a les carreteres convencionals (que passarà de 90 km / ha 80 km / h) es dedueixen del quadre d'infraccions i sancions que consta en un dels annexos de la Llei

- També serà matèria a regular pel Reglament de Circulació pel que fa als sistemes de retenció infantil (SRI ), que d'altra banda adoptarà un criteri basat en l'edat i la talla per les restriccions i prohibicions.

- Augmenta de 15 a 20 dies el termini per al pagament voluntari de les multes.

- Es prohibeix expressament l'ús dels detectors de radar, per la seva incompatibilitat amb les normes sobre limitació de velocitat i, en general, amb les polítiques de seguretat viària. Conseqüentment, es tipifica com a infracció greu el trencament d'aquesta prohibició (sanció de 200 € i detracció de tres punts). Es manté la prohibició dels inhibidors de radar, i se segueixen permetent els mecanismes que informen de la posició dels radars.

- S'estableix per Llei l'obligació de comunicar a l'autoritat de trànsit, amb caràcter previ al seu inici, la realització d'obres a les vies. (Fins ara s'establia per reglament. El canvi comportarà una major seguretat jurídica, en particular, per a la determinació de les sancions. )

 Es preveu que l'autoritat de trànsit dicti les instruccions oportunes, a fi d'evitar molèsties innecessàries als usuaris. L'incompliment de l' obligació de comunicació es tipifica per primera vegada com a infracció greu.

- La responsabilitat per atropellaments cinegètics, amb caràcter general, serà del conductor del vehicle. Quan sigui conseqüència directa de l'acció de caça, el responsable serà el propietari del terreny, i si és per la manca de reparació de la tanca o de la senyalització, el responsable serà el titular de la via.

- S'incorporen dos nous supòsits d'immobilització del vehicle, pel singular perill que representen per a la seguretat viària:

 a.) Incompliment de les condicions de l'autorització per a la circulació de vehicles (horaris, pes màxim autoritzat, etc. )

 b.) Conducció sense el permís per a camions o autobusos.

 Els agents podran retirar el permís de circulació fins que s'abonin les despeses generades per la immobilització o el dipòsit d'un vehicle.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]