IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - TAXES 2015

Amb la present adjuntem les noves taxes de la DGT per el 2015, aprovades juntament amb els Pressuposts Generals de l’Estat i aplicades el dia 1 de gener de 2015.

En el supòsit que trobeu o tingueu taxes amb el preu antic, s'ha de pagar la diferència mitjançant el Model 791. Intenteu reunir totes les que tingueu i fer-ho d'un cop!

Per actualitzar les taxes caldrà:
  1. Fer el Model 791 - Sobretot repasseu bé la suma de la/les diferència/es!
  2. Anar al banc i pagar el 791.
  3. Portar-ho a la Caixa de la JPTT i rebre la taxa o taxes actualitzades.
No es poden actualitzar les taxes mitjançant targeta bancària ni amb el Pago electrónico.
Només es podran actualitzar mitjançant el Model 791.

TAXES 2015 [enllaç] - Enllaç a la descripció detallada a la www.dgt.es: [enllaç]
new Autoritzacions de Taxes: [enllaç]
new Taula de Multiplicació de Taxes: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]