IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

Curs Professors SCT - Llista de qualificacions de la prova teòrica

Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària, Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol. DOGC núm. 6667, de 18.7.2014 (web de la SCT)
  • Llista de qualificacions de la prova teòrica del procediment previ de selecció (26.3.2015)
  • Es fa pública la llista de qualificacions de la prova teòrica del procediment previ de selecció del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.
  • La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulers informatius de les seus dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.
Els aspirants poden comprovar la seva situació a través de l'enllaç:
http://professorsviaria.gencat.cat


Properament indicaran el lloc i l’hora on haureu de personar-vos per realitzar la prova pràctica del procediment previ de selecció.

Barcelona, 26 de març de 2015
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]