IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

CURS PER PROFESSOR/A DE FORMACIÓ VIÀRIA (SCT)

Es fa pública la correcció de la llista definitiva amb les qualificacions de l'avaluació ordinària de la fase d'ensenyament a distància del Curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor/a de formació viària, publicada el dia 26 de maig de 2009.
Llista: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]