IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

21/9/2010 - PERMISOS AUTORITZATS


La Prefectura Provincial de Trànsit, ens recorda que les Autoescoles sols podran presentar sol·licituds d’examen per a cada tipus de permís pel que estiguin autoritzades.
És a dir, per als permisos A1, A2 o AM, s’haurà de disposar d’un vehicle de cada característica donat d’alta en el Servei Català de Trànsit.

Estaran exemptes d’aquesta obligació les autoescoles que tinguin compartits els vehicles per a l’obtenció de permisos professionals.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]