IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

CONCURS PUBLIC - CONDUCCIÓ EFICIENT

MÉS INFORMACIÓ PER FER ELS CURS A TRAVÉS DE L'ASSOCIACIÓ: [enllaç

CONCURS PUBLIC* [enllaç]
DOGC nº5162 30/06/2008
Cursos Conducció Eficient
TURISME
Cursos Conducció Eficient
VEHICLES INDUSTRIALS
Pàgina web Icaen [enllaç]
Anunci concurs: DOGC 28/03/11
Data límit de presentació: 12/04/11
Plec de clàusules administratives: [pdf]
Plec de prescripcions tècniques: [pdf]
Pàgina web Icaen: [enllaç]
Anunci concurs: DOGC 28/03/11
Data límit de presentació: 12/04/11
Plec de clàusules administratives: [pdf]
Plec de prescripcions tècniques: [pdf]
* El Concurs Públic el pot sol·licitar i hi participar qualsevol
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]