IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

NOVETAT PER TREURE LES TAXES


Pàgina de documents i enllaços de l'Associació: [Enllaç]
Novetat! Llista de Circulació per omplir [enllaç]

Des de la Prefactura de Trànsit (DGT) ens informen que a partir d'ara, per facilitar la feina, s'haurà de treure l'Autoliquidació i el model 791 per internet. Us comentem que l'autoliquidació calcula automàticament el total de cada tipu de taxa segons la quantitat, per tant s'evitaran errors de càlculs. Els impresos que encara tingueu serviran igualment.
 • Autoliquidació 1.67: [enllaç]
  Calcula automàticament les taxes.
 • Model 791 - pel banc: [enllaç]
  Utilitzar únicament un cop per cada imprès.
 • Llistat de Taxes - DGT 2011: [enllaç]
 • Multiplicació de Taxes: [enllaç]
 • Autoritzacions Taxes: [enllaç]
  (86,8€ - 8€ - 26,6€)

(IMPRESCINDIBLE) Descarregar l’última versió d’Adobe Reader [enllaç]
Instal·lació: al cap d’uns segons de clicar us demanarà per guardar l’arxiu - Win Xp
Per windows Vista i altres sistemes aqui 
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]