IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Convocatòria per Professor de Formació Vial ADJUNTAREM L'INFORMACIÓ COMPLETA QUAN ESTIGUI DISPONIBLE AL SCT   [enllaç]
Avui a sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat, una nova convocatòria del SCT per l’obtenció del títol de Professor de Formació Vial, el termini de presentació és el dia 1 de juny (20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la seva publicació).RESOLUCIÓ: INT/1147/2011, de 6 de maig, per la qual es convoca un curs per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.
DOGC: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]