IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

CNAE recorrerà l'Ordre el permís A

CNAE recorrerà l'Ordre el permís A

Els articles 3 i 5
L'Ordre, BOE del 31/08/11 [enllaç], va entrar en vigor l'1 de setembre. CNAE discrepa del contingut d'alguns articles, en particular el artículo 3. Centros autorizados a impartir la formación, que diu:
"La formación regulada en la presente orden podrá ser impartida por las escuelas particulares de conductores autorizadas conforme a lo previsto en el Reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores, aprobado por el Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, así como por otros centros de formación en las condiciones que reglamentariamente se determinen".
La Confederació no està d'acord amb l'última frase perquè considera que únicament les escoles de conductors, juntament amb els centres oficials de què disposen els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'Exèrcit per ensinistrament dels seus membres, estan capacitades per fer aquest tipus de formació.

CNAE s'oposa també a que s'utilitzi l'expressió "director o responsable", quan es refereix a les persones que han de signar el certificat d'aprofitament (article 5), mentre que la normativa vigent només contempla la figura del director per aquesta comesa.

font de la notícia: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]