IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Cicle Formatiu de Grau Superior CAP

Al BOE, núm. 47, ha estat publicada l'Ordre ECD/330/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport i Logística (CAP).
BOE nº47, Ordre ECD/330/2012 del 15-2-12: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]