IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Llista complementària Certificat d’aptitud de director/a d'Autoescoles

Els aspirants que consten en aquesta llista complementària podran presentar als serveis territorials del Servei Català de Trànsit, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, la sol·licitud d’expedició del Certificat de director/a d’autoescoles acompanyada del justificat de pagament de la taxa corresponent.

Us recordem que no es pot disposar de certificats d’aptitud de director d’escoles particulars de conductors expedits per més d’una administració ja que el registre per exercir la professió és únic.

Llista complementària a la llista definitiva d’aspirants que han superat la prova [enllaç]
Sol·licitud d’expedició del certificat [enllaç]
Servei Català de Trànsit - tota l'informació sobre el Curs de Director [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]