IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

FAC - CONCURS CONCESSIÓ GESTIÓ PERMÍS PER PUNTS

IMPORTANT
La Federació d'Autoescoles de Catalunya, (F.A.C.), es presentarà al concurs del Contracte de gestió de serveis públics mitjançant la modalitat de concessió per a la gestió del sistema de cursos de sensibilització i reeducació viària necessaris per a la recuperació de crèdit o nova autorització del permís o llicència de conduir segons l'article 63 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Per aquest motiu adjuntem amb la present document, per que les autoescoles que estiguin interessades en participar amb la nostre sol·licitud, puguin emplenar, signar i segellar i portar-lo (document original) a les oficines de l'Associació Avda. Andorra, nº 5 Baixos 3ª
 TERMINI ACABAT .
Tots els Anuncis de licitació: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]