IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Comparativa dels Requisits dels vehicles (Directiva 2012/36)


A l'espera de la resposta de la DGT, les al · legacions presentades per CNAE, adjunt acompanyem comparativa dels requisits dels vehicles C1, C1 + E, C, C + E, A1, A2 i A, que es modifiquen en el projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament General de Conductors per adaptar-lo a la Directiva 2012/36.

Comparativa dels Requisits dels vehicles: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]