IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Prova de Selecció per l'obtenció del Certificat de Director d'Autoescoles


El Servei Català de Trànsit ha fet pública la convocatoria d'una prova de selecció per l'obtenció del Certificat d'aptitud de Director d'Autoescoles.
Per participar a la convocatòria cal estar en possessió del Certificat de Professor de Formació Viària, expedit en data anterior a que finalitzi el termini de presentació de sol.licituds.
Les solicituds per pendre part a la convocatòria s'han d'adreçar a la direcció del SCT i s'han de formalitzar en el model establert a tal efecte.
 Finalització d'inscripcions: el 17 de Setembre. 
 Taxa: 24,15€
El termini de presentació és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al DOGC (data de publicació: 28.8.2013)
El pagament de la taxa es pot efectuar en qualsevol oficina de "la caixa, mitjançant document de pagament previament expedit per els serveis territorials de Trànsit.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]