IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

IMPORTANT! modificació dels annexos I, V, VI i VII del Reglament General de Conductors

MOLT IMPORTANT!
Adjuntem Ordre INT/2229/2013, de data 25 de novembre, per la qual es modifiquen els annexos I, V, VI i VII del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig i l'Ordre INT/2323/2011, de 29 de juliol, per la qual es regula la formació per a l'accés progressiu al permís de conducció de la classe A, publicat al Boletín Oficial del Estado número 288, avui 2 de desembre de 2013.

BOE-Orden INT/2229/2013: enllaç
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]