IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

SCT - Adjudicació: Centres que impartiran els cursos de sensibilització i reeducació viària

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública s'han produït les següents novetats en relació a l'expedient Contracte de gestió de serveis públics mitjançant la modalitat de concessió per a la contractació dels centres que impartiran els cursos de sensibilització i reeducació viària necessaris per a la recuperació de crèdit o nova autorització del permís o llicència de conduir segons l'article 63 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març - 38 LOTS.
Servei Català de Trànsit ha publicat, amb data 15/01/2014 09:00
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]