IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària INT/1682/2014

Totes les notícies i novetats d'aquest curs: [enllaç]
Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol. DOGC núm. 6667, de 18.7.2014: [enllaç]
Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària (18.7.2014): [enllaç]

Es convoca un curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar a través de la sol·licitud telemàtica o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’exàmen.

El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.
(Des del 19 de juliol fins el 6 d’agost de 2014, ambdós inclosos).
Imprès de Sol·licitud presencial d’admissió a la convocatòria del curs: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]