IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Com sol·licitar les Vies Obertes?

Degut a que molts cops consulteu com fer-ho us deixem l'informació:

Cumplimentar l'imprès:
  • Qüestions varies (Model 03): [enllaç]
  1. Posant les dades de l'alumne
  2. Com a representant a l'Autoescola
  3. A l'apartat "Altres questions": DNI, Nom i Cognoms del/s professor/s i matrícula de la moto.
    (poden ficar-se varis professors)

Exemple: ALTRES QUESTIONS: "Autorització a circular en vies obertes per l'obtenció del permís XX amb l'AE XXX, el vehicle marca model 0000-XXX i el/s professor/s Nom i Cognoms amb DNI 0000000-X"
  • En cas de tenir que renovar-ho s'haurà d'adjuntar la taxa 4.1: 8,40€
  • Enviar 5 dies hàbils abans del dia de l'examen
  • Seguir el protocol 06-2020:  pàg. 5 [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]