IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Nota informativa (Teòric Tortosa) - Alumnes procedents de fora la Provincia


A LES AUTOESCOLES DE LA ZONA DE TORTOSA

Sobre la nota rebuda de la Cap de Tràfic de Tarragona, Maria Carmen Padial, enviada per email i per whatsapp als associats, fem les següents aclaracions:

 • Tema carpeta: Tots els alumnes procedents de fora de la Província de Tarragona s'hauran d'examinar a Tarragona (Carrer Riu Segre, 19 MAPA) (un dia després de l'examen teòric de Tortosa. Podeu mirar la previsió i el calendari a http://horaris.aaetgn.com) per tant, haureu de presentar aquests alumnes en una altre carpeta:
    Carpeta mida A4/Folio de color taronja.

   Resum General (enllaç)
  Llista Teòrica: (enllaç)  indicar el tipus de vehicle (manual o automàtic)
  Sol·licitud alumne: (enllaç) indicar l'idioma, després no es podrà canviar.
   Adjuntar justificants dels alumnes no presentats. (+fotocòpia).

  Dia de presentació:
  Podeu enviar-la amb la teòrica de Tortosa o quan presenta teòrica el grup de Tarragona (1 dia després)

 • Tema justificació d'empadronament: Al presentar la sol·licitud d'examen s'haurà d'adjuntar una fotocòpia de l'empadronament a la província de Tarragona, o en el seu defecte, un rebut d'aigua, llum, gas, etc... on consti el nom de l'alumne i la direcció).
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]