IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT Nota informativa 02/21- relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal


Documentación que permite acreditar la residencia normal

Adjunto se remite nota informativa 02/21 relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal, requisito establecido en el art. 7 del Reglamento General de Conductores que deben cumplir los aspirantes a obtener un permiso de conducción.

Nota Informativa 02/21: [enllaç]NIE Resguard protecció internacional de la Policia (+ declaració jurada) ens diu la JPTT que es admissible per examinar. 

Model del text de la Declaració Jurada: [enllaç]GDEX - Gestión de Exámenes

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]