IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Informació sobre la Presentació de carpetes


Tornar

CONVOCATÒRIES I EXÀMENS:

CERTIFICAT METGE:
Un cop l'alumne s'ha tret el certificat metge, ha d'entrar a la JPTT abans de 90 dies naturals perquè no caduqui.
Un cop entra no caduca fins els dos anys des de la data del segell d'entrada.
Els certificats mèdics sempre són vàlids per permisos iguals al del certificat o inferiors.
A la JPTT accepten els certificats per dos categories, és a dir:
  • Categoria 1 - AM, A1, A2, A i B:
    vàlid per els permisos esmentats, encara que fiqui AM serveix per el B.
  • Categoria 2 - C, D, C+E, D+E:
    vàlid per TOTS els permisos, encara que fiqui permís C, serveix per A2, B o el que sigui.
 Han de ser originals. No serán vàlids els certificats enviats per email o una fotocòpia en color.

CONVOCATÒRIES: Un alumne té 2 convocatòries.
 Nota Informativa de la JPTT: [enllaç]
  • A partir de la data del NO APTE es conten 6 mesos abans que caduqui.
  • A partir de la data de l'APTE no els hi caduca fins als 2 anys.
Terminis (Reglament, pàg 30 Artículo 51. Convocatorias.): "Quan l'aspirant no superi la prova de què es tracti en dues convocatòries, entre la segona i la tercera ha de passar un termini mínim de dotze dies naturals (tots els dies). Entre les successives convocatòries el termini mínim serà de divuit dies. Aquests terminis, a comptar des de la data de realització de la prova no superada, es poden reduir excepcionalment en casos de reconeguda urgència degudament justificada."
Entre la 1ª i la 2ª convocatòria 7 dies naturals
Entre la 2ª i la 3ª convocatòria 12 dies naturals

Entre la 3ª i la 4ª i successives 18 dies naturals
En cas de que un alumne se li caduqui la teòrica i renovi papers, s'ha de consultar per saber quants dies haurà d'esperar l'alumne entre convocatòries.

Com sol·licitar les vies obertes? [enllaç]

EQUIVALÈNCIES D'EXAMENS 
Actualment no hi ha cap acord amb la JPT sobre CUPO [Nota informativa JPTT]

Des de la JPTT ens han informat de la modificació de la taula de "CUPO" i equivalències d'examens, a continuació us expliquem com queda i alguns exemples per que ho tingueu clar. Qui tingui dubtes que truqui.
Podeu consultar la taula d'equivalències d'examen [Capacitat d'examens d'un examinador]

EXÀMENS: Cada Examinador pot avaluar a:
IMPORTANT! El màxim d'alumnes (CUPO) és per cada professor i vehicle.
Si un professor està donat d'alta en dos Autoescoles, pot portar el CUPO màxim a les dos Autoescoles, sempre que vagi en DIFERENTS COTXES.
Si una Autoescola només té 1 vehicle només es podrà portar el CUPO màxim d'1 professor.
Màxim d'alumnes per
 professor / vehicle: 
Horari d'estiu Horari d'hivern
 (Apròx. del 15 de juny al 30 de set.)  (Apròx. de l'1 d'oct. al 15 de juny)
Grup Tarragona 11 alumnes de B
9  de Moto
6  de Professionals
13 alumnes de B
10  de Moto
8  de Professionals
Grup Reus: 10 alumnes de B
8 de Moto
6 de Professionals
12 alumnes de B
9  de Moto
7  de Professionals
Grup Tortosa: 9 alumnes de B
7 de Motos 
5 de Professionals
9 alumnes de B
7 de Motos 
5 de Professionals

En aquesta taula s'especifica quants de cotxe es pot portar segons els que porteu de moto i/o camió:
Per descarregar i/o IMPRIMIR (tot en 1 pàgina):   ENLLAÇ 


Taula completa:
EQUIVALÈNCIES
TARRAGONA REUS TORTOSA
Cotxe Moto Camió Cotxe Moto Camió Cotxe Moto Camió
1 1 - 1 1 - 1 1 -
2 - 1 2 - 1 2 - 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2
4 3 - 4 3 - 4 3 -
5 4 3 5 4 3 5 4 3
6 5 - 6 5 - 6 5 -
7 - 4 7 - 4 7 - 4
8 6 5 8 6 5 8 6 5
9 7 - 9 7 - 9 7 -
10 8 6 10 8 6
11 - -
Horari d'hivern 12 9 7 11 - -
13 10 8 12 9 7 queda igual

Exemples
 (en horari d'estiu):
• Una AE de Reus porta 6 de moto, que equival a 8, (10-8=2). Podrà portar 6 de moto i 2 de cotxe.
• Una AE de Tarragona porta 4 de camió, que equival a 7, (11-7=4). Podrà portar 4 de camió i 4 de cotxe. En cas de portar també 2 de moto, que equival 3, (4-3=1) portaria 4 de camió, 2 de moto i 1 de cotxe.
• Una AE de Tortosa porta 3 de moto, que equival a 4 (9-4= 5). Podrà portar 3 de moto i 5 de cotxe.

IMPORTANT! Els professionals que tinguin només un vehicle donat d'alta per varis permisos (exemple camió/remolc per C, C1, C+E...) han de limitar-se als màxims exposats.
Exemple: Si el màxim és 9 alumnes de cotxe, i segons l'equivalència presenten 5 de C+E, aquell professor i vehicle només podrà presentar aquests 5 alumnes.


PRESENTACIÓ DE LES CARPETES:
Heu de tenir 2 carpetes del mateix color del grup i de dos tipus: A4 (Teòrica) i quartilla (Circulació i/o Pistes).
 COLOR DE CARPETES (per grup):
_______
TARRAGONA (Grup 1)
REUS (Grup 3)
TORTOSA (Grup 5)

DIES DE PRESENTACIÓ DE CARPETES: ENLLAÇ
Han d'entrar abans de les 11:00h a la JPTT.
PER PAGAR LES TAXES:

Només es poden pagar i treure les taxes a través d'internet amb el DNI electrònic, la vostra Firma o Certificat digital:
No s'accepten diners en metàl·lic per aquest tràmit.
Només si hi ha l'ingrés al nostre compte i s'ha parlat prèviament amb en Lluís.

(clicar l'imatge per baixar portada)___________MODEL DE CARPETES: 
  Carpeta de Teòrica: (Carpeta mida A4)
 Resum General* (enllaç)
Llista Teòrica: (enllaç indicar el tipus de vehicle (manual o automàtic)
Sol·licitud Prova d'aptitud: (enllaç) indicar l'idioma, dps no es podrà canviar. 
 Adjuntar justificants dels alumnes no presentats. (+fotocòpia)

* En cas de no portar teòrica, el resum a la carpeta de circulació i/o pistes.
  Carpeta de Circulació: (Carpeta mida quartilla)
Llista circulació (enllaç indicar el tipus de vehicle (manual o automàtic)
 Resum General (enllaç)
 Sol·licitud Prova d'aptitud: (enllaç)
 Adjuntar justificants dels alumnes no presentats a l'examen anterior. (+fotocòpia)
(Grup Tarragona) adjuntar la carpeta de pista de Motos i la de Camió.
+   Carpeta de Pista de Motos: (Carpeta mida quartilla)
Llista Pista de Motos (enllaç indicar el tipus de vehicle (manual o automàtic)
 Vies obertes:  (enllaç)  --> Com sol·licitar les vies obertes? [enllaç]
Escriure a l'espai "ALTRES QÜESTIONS (INDIQUEU TRÀMIT)"

 carpetes Carpeta de Pista de Professionals: (Carpeta mida quartilla)
 Llista Pista de Professionals (enllaç

INFORMACIÓ PELS JUSTIFICANTS DELS "NO PRESENTATS":
Perquè un justificant sigui vàlid hi ha de constar el Nom, Cognoms i DNI/NIE de l'alumne.
No són vàlids els justificants enviats per email. Tingueu-ho en compte, gràcies.

JUSTIFICANTS DE TEÒRCIA: Es presentarà el justificant ORIGINAL + UNA FOTOCÒPIA (perquè la JPTT us el retorni sellat) dins la següent carpeta de teòrica (ni per email, ni portar-lo "suelto" a la JPTT). S'ha de tenir en compte que després de 5 dies naturals el sistema dóna la convocatòria per perduda. A la JPTT ens diuen que es porti abans de 48 hores.
//Actualitzat// (tingueu en compte que a finals de juliol i agost s'han de presentar els justificants a l'agost, no al setembre.)
En cas de no portar a ningú de teòrica al següent examen, s'ha de portar igualment la carpeta amb el justificant dins.

JUSTIFICANTS DE CIRCULACIÓ: Es presentarà el justificant ORIGINAL + UNA FOTOCÒPIA (perquè la JPTT us el retorni sellat) dins la següent carpeta (ni per email, ni portar-lo "suelto" a la JPTT).
En cas de presentar la carpeta i no tenir aquest justificant, heu de posar una nota avisant de que falta aquest justificant i es portarà el més aviat possible.

En cas de no tenir un paper justificatiu o altres motius envieu un correu a president@aaetgn.com
truqueu directament a la JPTT per aclarir-ho: 977 22 11 96 ó 977 22 13 97 (extensió 120 ó 125).
Tornar a IMPRESOS

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]