IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT: CAMBIO NIE - DNI DURANTE PROCESO EXAMEN

JPTT - NIE A DNI

En relación con diversas consultas que estamos recibiendo a raíz de los cambios de NIE a DNI de alumnos en proceso de obtención del permiso de conducción comentar:

TEÓRICA: Si un alumno está citado a examen Teórico y ya no dispone de NIE, la AE deberá comunicar con antelación al día de la prueba (al menos con dos días hábiles de antelación) y mediante el correo electrónico "tarragona.examenes@dgt.es", que el alumno que se va a examinar con el DNI xxxxxxx, tiene el expediente abierto con el NIE XXXXXXXXXXX, y está convocado el día xxxx, aportando una fotografía de su nuevo DNI. De esta manera podremos avanzar al examinador la identificación del alumno.

CIR / DES: Si el alumno va a examen de Circulación o Destreza, la escuela deberá indicarlo a través de la relación de Circulación/Destreza de la siguiente forma:


En ambas circunstancias el aspirante deberá identificase ante el funcionario examinador mostrándole su nuevo DNI junto a una fotocopia en papel del antiguo NIE o el Certificado de Concordancia de la Policía Nacional.

Cuando se acabe el proceso de examen, la Escuela aportará en el expediente en papel (que entrega en Jefatura para expedición) una solicitud de duplicado de NIE a DNI firmada por el interesado (mod 03) junto a una fotocopia del DNI y del Certificado de concordancia. (Si no dispone del Certificado, podrá aportar una fotocopia del NIE)
El talón foto deberá ser con el nuevo DNI.

En el caso que de que el alumno no finalice el proceso de examen pero deba renovar el expediente (Nueva solicitud), se podrá solicitar el cambio de NIE a DNI, por lo que tratará como una INCIDENCIA de Solicitud. Deberán aportar la nueva solicitud junto una solicitud de duplicado de NIE a DNI firmada por el interesado (mod 03) junto a una fotocopia del DNI y del Certificado de concordancia (Si no dispone del Certificado, podrá aportar una fotocopia del NIE).

Todo ello a través de la Asociación (president@aetgn.com), tal y como se están recibiendo actualmente las incidencias.

MOD 03:


Certificado de concordancia:

Atentamente

GDEX - Gestión de Exámenes

CALENDARI JPTT - FESTIUS 2024

 CALENDARI JPTT - FESTIUS 2024 :Recordatori com enviar errors d'AUES a president@ i protocols que no es compleixen

Avís! qui no envií així no ho tramitarem:

Errors AUES:

A) Teorica -  Model 04 (1 fulla en .pdf).
al text del email indicar explicacions pertinents i l'error que dona l'AUES. 

B) Circulacio/pistes (solis, taxes) - abans de la citació  NO adjuntar cap arxiu al email. 

Posar la informació al email en text, pq puguem imprimir l'email i portar-lo a la jptt. 

exemple:
Error solis - AE autoescola, T-0xxx - Examen circulació dia xx/10/2023
Nom alumne, cognom i cognom, DNI/NIE, permís, numero de taxa 7xxxxxxxxxxx 
Error "ya tiene solicitud abierta"


Recordeu ficar aquest mateix text al email/observacions que envieu al GDEX/REC, quan envieu l'arxiu del dia d'examen, que vagin aquests alumnes.

==========================================
Arxius en pdf:

- Tot el que envieu a president@aaetgn.com com a incidencia: LLISTES, ANUs, TRAs, el que sigui ha d'anar guardat en .pdf, només la fulla a imprimir.

COM GUARDAR ARXIUS A PDF: enllaç

- Indicar l'Autoescola: a l'ANU, al Model 03 (a l'escrit on es fa la petició o explicació) indicar el número i el nom de l'autoescola. Sino un cop entra a la JPTT no se sap de qui es. gràcies.

Demanem una mica de col·laboració, per favor, estem rebent pdfs de 9, 10, 20 pàgines i moltes de les pàgines amb informació i/o identificacions amb foto dels alumnes. 
Tingueu cura de la protecció de les dades dels vostres alumnes.

==========================================
Convocatòries:

 ➜  Los plazos entre pruebas en caso de suspenso será de un mínimo de:
- 7 días hábiles* entre la primera convocatoria y la segunda
10 días hábiles* entre la segunda convocatoria y la tercera
15 días hábiles* entre las sucesivas convocatorias.

*Modificado con el RD 971/2020 (al no indicarse días naturales, como en el anterior Reglamento, estos pasan a ser hábiles)  (más información)

DGT: CONSULTA TAXES PAGADES

Recordem que a la pàgina web de la DGT, teniu l'apartat CONSULTAS DE TASAS: [enllaç]

https://sedeclave.dgt.gob.es/WEB_Tasas7/jsp/tasas/consultar.jspx

En aquest apartat podeu veure totes les taxes comprades i el seu estat, així com recuperar l'arxiu per imprimir-les.

Us deixem una captura d'exemple. Un cop comprada indica, si la taxa, està utilitzada o no:
Si cliqueu a Ver detalle "👁" veureu a quin DNI està aplicada la taxa.

IMPORTANT!
 Recomanem que aneu revisant aquest apartat i corroboreu que correspongui el pagament amb les tases adquirides. 

DGT: Convocatòria 2021 – XXIV (24) Cursos de profesores de formación vial

CONVOCATORIA CURSO DE APTITUD PARA PROFESORES
DE FORMACIÓN VIAL - 2021 - EDICIÓN XXIV (24)

Més informació EDICIÓN XXIV[enllaç
(els enllaços relacionats aquí son els mateixos que els de la web DGT si no funcionen feu-nos'ho saber per reclamar-ho a la JPTT, gràcies) 


 Novetats: 

DGT: CONVOCATORIA PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL - 2022 - EDICIÓN XXVI (26)

CONVOCATORIA CURSO DE APTITUD PARA PROFESORES
DE FORMACIÓN VIAL - 2023 - EDICIÓN XXVI (26)

Més informació EDICIÓN XXVI: [enllaç
(els enllaços relacionats aquí son els mateixos que els de la web DGT si no funcionen feu-nos'ho saber per reclamar-ho a la JPTT, gràcies) 

Loteria Nadal 2023


ESGOTADA! JA NO TENIM MÉS NÚMEROS!
Loteria de Nadal
Ja tenim disponible a les oficines de l'Associació la Loteria de Nadal:
Nº 38.319

Per demanar dècims:
- Envieu whatsapp was [enllaç] o un email a info@aaetgn.com amb els dècims que desitgeu i us els reservem! 

DGT: CONVOCATORIA DIRECTORES AUTOESCUELAS - 2022 (para el 2023)

CONVOCATORIA CURSO DE APTITUD PARA DIRECTORES DE AUTOESCUELAS - 2022 (para el 2023)Més informació Director 2022 (para 2023)[enllaç
(els enllaços relacionats aquí son els mateixos que els de la web DGT si no funcionen feu-nos'ho saber per reclamar-ho a la JPTT, gràcies) 

 Novetats: 

SIMS 27 - pre-Inscrpcio + Inscripcio + Curs (Formador Viari per als Cursos de Sensibilització i reeducació viària)

Us comuniquem que el proper dia 14 de setembre s’obrirà el termini d’inscripció pel curs de formador viari per als cursos de sensibilització i reeducació viària

PRE-INSCRIPCIÓ (urgent)
Les persones interessades han d’adreçar la seva preinscripció manifestant el seu interès en participar en aquesta edició (SIMS 27) al correu formacioviaria@gencat.cat, en el format que trobaran a la pàgina web del Servei Català de Trànsit:

INSCRIPCIÓ
el proper dia 14 de setembre s’obrirà el termini d’inscripció pel curs de formador viari per als cursos de sensibilització i reeducació viària.

En el moment de fer la inscripció s’ha d’abonar una taxa de 447,00 euros (enllaç) i presentar la documentació que es detallarà en el moment que s’obri el termini d’inscripció a les persones seleccionades.

CURS
Les dates previstes del curs serien a partir del 6 d’octubre de 2023 i fins al 25 de novembre de 2023.
 
El curs es farà els divendres de 16:00 a 21:00 hores i els dissabtes de 9:00 a 14:00 hores.
Us confirmarem aquestes dates i horaris tan aviat com s’obri el període d’inscripció.

Les persones que superin el curs amb aprofitament hauran de satisfer l’import de la taxa d’expedició del Certificat d’aptitud corresponent.
Podeu consultar l’import en el següent enllaç: http://transit.gencat.cat/ca/gestions/taxes/
 • Inscripció i participació en els cursos per a obtenir el certificat d'aptitud de psicòleg formador o psicòloga formadora dels cursos de sensibilització i reeducació viària: 115,40 €.

Atentament, Formació viària Servei Català de Trànsit
formacioviaria@gencat.cat
https://transit.gencat.cat/ca/gestions/cursos_per_a_formadors_i_psicolegs/

IMPORTANT - Format arxius a l'email.

Nota informativa Associació

Ha d'entrar abans de les 9h del matí, per poder-ho tractar a la jptt aquell mateix dia. 

Quan envieu arxius d'incidències a l'email president@aaetgn.com que siguin en format original .ods, .xls, .docguardar-los en format .pdf o .jpg (només les pàgines que s'han d'imprimir) per facilitar i agilitzar la feina. Podeu adjuntar l'arxiu en varis formats. 
Com Exportar a PDF en Open Office:

 ERRORS ALS LLISTATS D'EXAMEN:  
Falta traslado: Enviar l'arxiu TRA_ o el comprovant del AUES en .pdf a president@aaetgn.com
Falta SOLI: Enviar el model 04 del/s alumne/s amb la taxa enganxada a president@aaetgn.com
NO consta una ANU_: Enviar l'arxiu ANU_+ l'enviament al REC en .pdf a president@aaetgn.com


 LLISTATS EXTRA: 
1.  A la Associació (president@aaetgn.com) en format .pdf 
si un/a alumne/a renova  el model 04 (amb la taxa nova enganxada) en format .pdf. 
➤ (podeu adjuntar els arxius .ods per tenir-ho en cas que ens ho demani la JPTT) 

(només si ho demanem expressament) 
2. A GDEX (tarragona.examenes@dgt.es) en format CIR_ .ods
si un/a alumne/a renova  el model 04 (amb la taxa nova enganxada) en format .pdf. o al text de l'email una llista com l'exemple:
AE NOM AE  T-0xxx .01 - Dia de l'examen 
1. Nom, Cognom1 Cognom 2 -  DNI  - Permís - Nº taxa  LLISTATS DE RECUPERACIÓ: 
Quan envieu llistats d'alumnes per RECUPERACIÓ ja sigui per Fort vent, pluja, etc. s'ha d'indicar SEMPRE a la relació (al final de la relació d'alumnes o al costat del nom) perquè la JPTT ho tingui en compte.

Envieu el llistat de circulació/pista a president@aaetgn.com guardeu-ho en format .pdf 
(NOMÉS les pàgines a imprimir, indicar-ho a opcions d'exportació)  

Moltes gràcies!

PROTOCOL - Reclamacions de Provisionals que no arriben

 ♢  Reclamacions de Provisionals que no arriben: 


11/04/2022 
PROTOCOL A SEGUIR per fer reclamacions de:
 • Provisionals (AUTEMP)
 • Permisos que no arriben
 • Duplicats de Permisos 

═════════════════════════════════════════════════
Nota enviada de la JPTT per email i reenviat a les AEs el 11/04/2022: [enllaç]
═════════════════════════════════════════════════


PUBLICADA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GRAL DE CONDUCTORS

Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 12 de noviembre de 2020:
(novedades): 
 ➜ Los plazos entre pruebas en caso de suspenso será de un mínimo de:
- 10 días hábiles* entre la segunda convocatoria y la tercera
- 15 días hábiles* entre las sucesivas convocatorias.

*Modificado con el RD 971/2020 (al no indicarse días naturales, como en el anterior Reglamento, estos pasan a ser hábiles)  (más información)

Los días hábiles son todos los días excepto sábados, domingos y festivos.


Entradas en vigor
 
Las modificaciones relativas al Reglamento de Circulación y al Reglamento de Vehículos entrarán en vigor el 2 de enero de 2021. No obstante, la modificación del artículo 50 del Reglamento General de Circulación (velocidades en zonas urbanas) entrará en vigor el 11 de mayo, a fin de que los ciudadanos la conozcan de forma adecuada y para que las administraciones públicas dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización.
 
La obligación de disponer de un certificado para la circulación y su identificación, conforme a lo establecido en el Manual de características de los VMP, será de aplicación a los veinticuatro meses de la publicación del manual de características de los vehículos de movilidad personal en el BOE, tal y como se establece en la disposición transitoria única.
 
Las modificaciones relativas al Reglamento de Conductores entrarán en vigor el 12 de noviembre.

Los plazos entre pruebas en caso de suspenso será de un mínimo de:
- 10 días entre la segunda convocatoria y la tercera
- 15 días entre las sucesivas convocatorias.

Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el permiso de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, deberán cumplirse, están establecidos en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Notícies interessants on s'expliquen els canvis: 
- DGT enllaç
- CNAE enllaç
- Diari més enllaç
- La Vanguardia: enllaç


Para facilitarte la identificación de todas y cada una de las modificaciones que trae consigo el presente Real Decreto, se adjunta una tabla comparativa entre el texto del Reglamento General de Conductores actualmente vigente con el texto que introduce el Real Decreto 971/2020:

🔐 Es necessari utilitzar el vostre usuari i contrasenya d'associat per accedir als arxius següents:
 • RD 971-2020 (novedad): [enllaç]
 • RD 818/2009 (se actualiza): [enllaç]
 • Comparativa RG. CONDUCTORES vs RD 971/2020: [enllaç
 • Permisos-y-excepciones-2800x: [enllaç

(email de CNAE amb la comparatives dels dos reglaments i més informació addicional enviat el 12/11/20 a les 9:00 als associats)Nota info JPTT (enviada per whastapp):

IMPORTANT: NUEVA INSTRUCCIÓN DE DGT SOBRE LA CALIDAD EN LAS PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN

NOTA JPT Tarragona:  

19/06/2023 Anotació JPTT: A partir d’avui (dia 19/06/2023) ja es computen 30 min per a les motos. 

15/06/2023 Email rebut de la JPTT:  [enllaç] 
 • "Reducción de reducido del tiempo de examen de motos de 35 a 30 minutos. Dicha reducción, al estar ya cerradas las circulaciones hasta el día 23, empezará a aplicarse el día 26 19 de junio de 2023 en la Jefatura Provincial de Tarragona.
 • Limitación a 10 el número máximo de motos que puede examinar por día un examinador, pudiendo completarse el lote de 10 motos con otras pruebas hasta completar los minutos máximos.
 • Es imprescindible de ahora en adelante que los aspirante en los exámenes de MOTOS estén perfectamente equipados en el momento del llamamiento. La instrucción regula esta obligación y cómo actuar en caso de incumplimiento. (...)"

12-06-2023 Novetat (Notícia enviada per CNAE):
"Por el presente os informamos que el pasado 9 de junio de 2023, el Director General de Tráfico firmó la Instrucción COND 2023/10, con el asunto “la calidad en las pruebas de aptitudes y comportamientos para la obtención de permisos de conducción II”, en la cual se contempla aspectos internos del desarrollo de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos con el fin de garantizar la calidad en la realización de las mismas y su armonización a lo largo de todo el territorio nacional, la cual entra en vigor el 15 de junio de 2023."

2023-06-12
 • Instrucción Cond-2023-10 - Calidad exámenes obtención permiso conducir (pdf): [enllaç]
 • Nota CNAE - Nueva Instrucción DGT Pruebas de obtención permiso (pdf): [enllaç]
Enviat per email el 13/06/2023 (rebut desde CNAE)

DGT: CONVOCATORIA PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL - 2022 - EDICIÓN XXV (25)

CONVOCATORIA CURSO DE APTITUD PARA PROFESORES
DE FORMACIÓN VIAL - 2022 - EDICIÓN XXV (25)

Més informació EDICIÓN XXV: [enllaç
(els enllaços relacionats aquí son els mateixos que els de la web DGT si no funcionen feu-nos'ho saber per reclamar-ho a la JPTT, gràcies) 

MODIFICACIÓ REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS

 MODIFICACIÓ REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS

Des de CNAE, ens informem que el BOE corresponent avui ha publicat l'Ordre PCM/518/2023, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Annex IV del Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, que entrarà en vigor demà, dia 27 de maig de 2023.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]