IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Nota - format arxius a l'email.

Nota informativa Associació

Quan envieu arxius d'incidències a l'email president@aaetgn.com que siguin en format original .ods, .xls, .docguardar-los en format .pdf o .jpg (només les pàgines que s'han d'imprimir) per facilitar i agilitzar la feina. 

Com Exportar a PDF en Open Office:


 LLISTATS EXTRA: 
1.  A la Associació (president@aaetgn.com) en format .pdf 
si un/a alumne/a renova  el model 04 (amb la taxa nova enganxada) en format .pdf. 
(podeu adjuntar els arxius .ods per poder tenir-ho en cas que ens ho demani la JPTT) 


2. (només si ho demanem expressament) A Gdex (tarragona.examenes@dgt.es) en format CIR_ .ods
si un/a alumne/a renova  en format SOL_ .ods


 LLISTATS DE RECUPERACIÓ: 
Quan envieu llistats d'alumnes per RECUPERACIÓ ja sigui per Fort vent, pluja, etc. s'ha d'indicar SEMPRE a la relació (al final de la relació d'alumnes o al costat del nom) perquè la JPTT ho tingui en compte.

Envieu el llistat de circulació/pista a president@aaetgn.com guardeu-ho en format .pdf 
(NOMÉS les pàgines a imprimir, indicar-ho a opcions d'exportació)  

Moltes gràcies!

Recordatori - Model 04 (exp. de l'alumne)

Motivats per la quantitat d'autoescoles que utilitzen l'imprès que treu l'AUES com a expedient de l'alumne, volem fer aquest recordatori: 

A la JPTT demanen que quan es faci el expedient de l'alumne, sempre sigui amb el model official de la DGT, el model 04 (enllaç). 

En aquest imprès sempre hi ha d'anar enganxada la taxa, totes les dades i la firma del alumne (és on surt la declaració de no estar privat per resolució judicial i el consentiment del tractament de dades)

MODEL 04: (enllaç)

Gràcies.

ANUL·LACIONS / JUSTIFICANTS

ANUL·LACIONS (amb .ods al REC

ES RECORDA  que tant si es anul·lació com justificant, s'ha d'incloure un arxiu amb el justificant de perquè s'anula o perquè no va poder anar a l'exàmen, sino correrà la convocatòria. 

Actualització referent a les anul·lacions, quan ompliu el .ods, :

A l'apartat "causas por las que se solicita la anulación" s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple: 

Cita médica el mismo dia i hora del examen
(T0XXX Autoescola XX)      *Per fer SALT DE LÍNIA (Ctrl + Intro

Sinó no tenim manera de saber a qui correspon.
+ el .PDF amb el justificant. 

IMPORTANT! En cas d'anul·lacions dies abans de l'examen de Circulació/Pistes, avisar per email a president@ per poder omplir les places, gràcies!! 


SCT - Alta o baixa de personal docent i directiu

sct Gestions del Servei Català

 Alta / baixa personal docent i directiu 

Indicacions per omplir els documents de Baixa/Alta de personal docent i directiu al SCT

[enllaç] Formulari del SCT

DGT: Convocatòria 2021 – XXIV Cursos de profesores de formación vial

CONVOCATORIA CURSO DE APTITUD PARA PROFESORES
DE FORMACIÓN VIAL - 2021 - EDICIÓN XXIV

Més informació: [enllaç
(els enllaços relacionats aquí son els mateixos que els de la web DGT si no funcionen feu-nos'ho saber per reclamar-ho a la JPTT, gràcies) 

Convocatòria Assemblea General Extraordinària - 25 Agost de 2022

Convocatòria Assemblea General Extraordinària - 25 Agost de 2022 

Per la present us convoquem tant a associats, com a no associats a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que es celebrarà el proper:

Dia: 25 d'agost
Hora: 20:20h
Lloc: Oficines de l'Associació d'Autoescoles (Av. Andorra, 5 bx 4ª)

ORDRE DEL DIA

 

1.        Informar y valorar el sistema CAPA després de la sentència n° 361/2022.

2.        Votació per si volem continuar o no amb el sistema CAPA.

3.        Precs i preguntes.


Documents adjunts:

 1. Convocatòria  [enllaç
 2. Delegació de vot (adjunt amb la convocatòria, pàg. 2) [enllaç]
 3. Sentencia estimatoria Nº 361/2022  [enllaç
PROVISIONALS - DUPLICATS PERMÍS

Per demanar el duplicat del permís telemàtic (l'alumne): [enllaç

11/04/2022 
 
 NOVETAT!  Per fer peticions de provisionals que no surten o carnets que no arriben
Només acceptaràn reclamacions de provisionals/Permisos que no arriben  per REC

═══════════════════════════════════════════════════════
  NOTA  Enviada per la JPTT per email i reenviat a les AEs a través nostre el 11/04/2022: [enllaç]
═══════════════════════════════════════════════════════

Buenos días, en relación con las reclamaciones de permisos expedidos y no llegados a los alumnos de sus Escuelas, motivadas por diferentes causas, como pueden ser las incidencias en la confección de talón foto, el retraso en el envio del expediente a la JPTT para su expedición desde el aprobado, errores en la dirección que consta en nuestros registros así como el retraso del envio de la fábrica nacional de moneda y timbre a correos, es por lo que se establecen unas normas para solicitar información sobre la situación del permiso físico no llegado y en su caso tramitar un Duplicado del mismos.

A continuacón se detalla el procedimiento a seguir: 

La Escuela de Conductores afectada enviará a través del Registro electrónico (REC) una PRIMERA solicitud con los siguientes documentos: 

 A) Una Solicitud cumplimentadad y firmada por alumno afectado solicitando DUPLICADO del permiso de conducción, marcando extravío. ( Se adjunta el modelo de Solicitud oficial)

El archivo (Mod-03) debe ser nombrado:  DUPL_dni alumno_nombre AE_fecha envio.

AAETGN: Protocol Incidències

 INCIDÈNCIES:  

🔵 Aquests emails aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com  (excepte els trasllats)
🔵 Sempre els documents adjunts en .PDF o . JPG  (AJUDA)
🔵 Indicar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" a tots els docs/emails

- S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 

- Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop.
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nomautoescola - AUES / REC / CIR / TRA / ANU / etc - descripció curta/dni/dia examen o deixar-ho buit.
  (PERFAVOR, indiqueu si es de
  AUES, CIR, TRA o ANU al assumpte) 
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidència en qüestió)
 • A la JPTT ens demanen SEMPRE el justificant d'enviament al REC (fulla on consta la data, hora, núm de registre i els arxius adjuntats a l'enviament), per tant, teniu-ho present si heu d'enviar-nos incidències enviades al REC:

 • Documents adjunts: 
  • AUES:  1 única fulla del Model 04 de l'alumne (amb taxa enganxada i firma) + "pantallazo" de l'error. 
  • TRA:   AL REC  Model de TRA_ (enllaç) de l'alumne (amb taxa introduïda) + "pantallazo" de l'error. 
  • CIR/SOL:  (problemes amb REC) Documents en .pdf i la incidència/error que us dona el REC. + Justificant d'enviament (en .pdf)
  • ANU/JUS:  En cas d'incidències al fer anul·lacions o justificants pel REC enviar l'arxiu ANU_ en .pdf a president indicant quin error us dona. + Justificant d'enviament (en .pdf)
  • MOD. 03:  (enllaç) (Qüestions vàries) - A l'apartat "Altres qüestions" ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 

 • Llistes Extres de circulació (no entren per el REC)
   • Email a president@aaetgn.com 
   • Sempre que sigui possible en format .pdf
   • Si paguen taxa els alumnes, enviar expedient amb la taxa enganxada (Model 04). 

A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipu DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament. 


JPTT: TRASLLATS (PER AUES) EXPEDIENTS JPT

TRASLLATS EXPEDIENTS (TOTS: teòrica, circulació, pista, etc)
Els trasllats han d'estar tramitats a l'AUES o enviats al REC previ a la presentació de carpeta, ja siguin per l'AUES (tramitats) o pel REC (perquè va donar error).
Taxa del tràmit: Taxa 4.1

A través del sistema AUES

--> Fer trasllat per l'AUES
(si us surt el comprobant, ja està realitzat.  OK )

--> si l'AUES dona error: Enviar l'arxiu TRA_ al REC (seguint el protocol pàg. 4 enllaç)
(guardeu els comprovants de tot per si es genera incidencia a l'hora de la citació

--> (LLISTATS EXAMEN) En cas que, la JPTT no li consti aquest trasllat (enviat al REC previ a la presentació de carpeta) a l'hora de citar a examen, llavors sí haureu d'enviar l'arxiu TRA_ com a incidència a president@aaetgn.com (guardat en format .pdf), per poder justificar-ho.

 En cas d'incidència: 

Incidències comuns: "223", "278", codis varis, "Traslado no se puede realizar", "Tramite pendiente de..." etc.
si no surt una pàgina de "comprobante de traslado" amb les dades de l'alumne, es que NO s'ha realitzat correctament i ho haureu de passar l'arxiu TRA_ al REC. 

En cas d'incidència en un trasllats a l'AUES: [secció incidències]
 Enviar l'arxiu  TRA_+ pantalla de l'error al REC.
Seguint el protocol del 2020 d'enviament al REC (Pàg. 4 enllaç)

*
 MODIFICAT! (el 20/10/2021) 
Imatge (intruccions-2020): enllaç
Imatge (model TRA_): enllaçSeguir instruccions - protocol telemàtic


Remarquem que, per favor, es segueixin les indicacions donades  per enviar les incidències, per agilitzar els tràmits i la resolució dels mateixos:
- Sempre que sigui possible els arxius que us demanem guardats i enviats EN FORMAT .pdf (només les pàgines que haguem d'imprimir)

COM GUARDAR EN FORMAT PDF?: [
enllaç]

- No adjuntar dnis o certificats metges o altres documentacions que la JPTT no ens demana, per protecció de dades/privacitat dels alumnes. 

JPTT Nota informativa 02/21- relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal


Documentación que permite acreditar la residencia normal

Adjunto se remite nota informativa 02/21 relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal, requisito establecido en el art. 7 del Reglamento General de Conductores que deben cumplir los aspirantes a obtener un permiso de conducción.

Nota Informativa 02/21: [enllaç]NIE Resguard protecció internacional de la Policia (+ declaració jurada) ens diu la JPTT que es admissible per examinar. 

Model del text de la Declaració Jurada: [enllaç]GDEX - Gestión de Exámenes

Expedientes APTOS a la JPTT


30/03/2022   NOVETAT!! A partir d'aquest escrit serà obligatori presentar  UN LLISTAT  amb el següent (EXEMPLE / MODEL DE LLISTAT):

(Els aptes han d'anar en una mateixa llista encara que siguin de diferents dies d'apte! només separat per Autoescola i per CIRCULACIÓ, CURSOS A i/o CURSOS ADR. )
 • Informació de l'Autoescola ha de constar T-000 NOM AE
 • Nom dels alumnes, núm. del DNI, data del apte i permís de l'expedient que es presenta a la JPTT.
 • Data a la que es presenta a l'associació. 
 • En cas de cursos A i/o ADR en un llistat diferent. 
 • 2 còpies, una que es quedarà l'autoescola (un cop segellat per la JPTT) i l'altra que es quedarà a la JPTT. 
 • Es recomana sellar el paper per l'autoescola. 

SCT - Convocatòria - Curs de Professors de Formació Viària INT/908/2022


Del Servei Català de Trànsit us relacionem l'informació detallada per inscriure's a la Convocatòria curs de professors de formació viària INT/908/2022 [+ info]:
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]