IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - XIV Curso de Profesores de Formación Vial (Aptes prova prèvia)

XIV Curso de Profesores de Formación Vial (www.dgt.es)
Adjuntem resolució per la qual es fa pública la relació provisional d'aspirants aptes en la prova prèvia de selecció per a prendre part en el curs per obtenir el certificat d'aptitud de professor de formació viària.
Les reclamacions contra els resultats, tant de la prova teòrica com pràctica, hauran de presentar en un termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent a la publicació d'aquesta relació provisional.

Rel·lació provisional d'aptes en la prova prèvia de selecció: [enllaç]
Per fer reclamacions sobre la rel·lació provisional d'aptes: [enllaç]
Més informació sobre els cursos: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]