IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Prova teòrica - 1 Desembre 2011

SCT - Prova teòrica del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària
Es convoca a tots els aspirants admesos al Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària que han de realitzar la prova teòrica del procediment previ de selecció, segons la base 4.1 de la convocatòria, que tindrà lloc el proper 1 de desembre de 2011.
Els aspirants hauran de portar un llapis del núm. 2 i una goma d’esborrar, per emplenar degudament el full de respostes, per tal que la màquina lectora de correcció pugui identificar correctament la resposta senyalada. Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.

Llistat part teòrica de la prova pràctica: [enllaç]
Llistats i altres informacions: [enllaç] 
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]