IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Materials per preparar la fase a distància (Curs Professors INT/1682/2014)

Materials fase a distància
Estan a disposició dels aspirants els materials per a la preparació de les avaluacions ordinària i de recuperació del curs de formació de la fase de distància.

Podeu accedir a cadascuna de les matèries que integren el curs:

(notícia al SCT 5 de maig de 2015
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]