IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Assegurança per vehicles particulars que van a examen

Documentació del vehicle necessària:
  • Permís de circulació: en el cas que el titular del vehicle sigui diferent a la persona que sol·liciti la prova, haurà d'aportar autorització expressa del titular del vehicle. 
  • Fitxa Tècnica del vehicle amb la ITV en vigor. 
  • Rebut que acrediti el pagament de l'assegurança obligatòria del vehicle i que cobreixi expressament la responsabilitat per examen, que s'acreditarà amb un document emès per la companyia asseguradora on faci constar que la mateixa està informada que el vehicle s'utilitzarà per realitzar un examen o mitjançant una pòlissa on expressament consti la cobertura d'aquesta contingència.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]