IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

DGT: Director 2014 - Relación provisional Prueba Selectiva

CONVOCATORIA 2014 PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE DIRECTOR DE AUTOESCUELA (Resolución de 22 de diciembre de 2014)

Adjuntamos documentos relacionados del Curso:
  • Resolución relación provisional de la Prueba selectiva Directores: [enllaç]
  • Relación provisional de calificaciones Prueba selectiva Directores: [enllaç]
  • Relación provisional de calificaciones - TARRAGONA: [enllaç]
  • Regletas de respuestas correctas Prueba selectiva Directores: [enllaç]

REGLAMENTO GENERAL CONDUCTORES: Modificación IMPORTANTE (RD 1055/2015)

IMPORTANT! REAL DECRET 1055/2015 DE 20 DE NOVEMBRE (enllaç),
PEL QUAL ES MODIFICA EL REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS
Fent clic en el enllaç, tindran accés al Reial Decret 1055/2015 de 20 de novembre, publicat al BOE número 279 de data 21 de novembre de 2015. Pel qual es modifica el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009 de 8 de maig.


DOGC - PROVES PREVISTES AL 2016 PER OBTENIR EL CERTIFICAT APTITUT PROFESSIONAL DE CONDUCTORS


RESOLUCIÓ TES/2571/2015 [enllaç], de 4 de novembre, relativa a les proves que es faran l'any 2016 per obtenir el certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

Resolució TES/2571/2015 [enllaç], publicat al DOGC nº 6999 del 17 de novembre de 2015.

DGT - XVII Curso Profesores - Resultados Fase a distancia

Adjunto se acompañan documentos relativos al XVII Curso de Profesores de Formación Vial:

Oferta: Fiat Punto - Fiat 500x

Adjuntem les ofertes dels 2 vehicles més comercials per autoescoles. Els dos preus inclouen IVA i doble comandament.
El motor 1.3 MJT d'ambdós incorpora cadena de distribució, pel que el seu manteniment és molt reduït, i si a això li sumem un consum relativament reduït, podem estar davant 2 models amb costos reduïts.
  • FIAT PUNTO: [enllaç]
  • FIAT 500X: [enllaç]
  • Més ofertes a l'apartat "Ofertes per Autoescoles Associades": [enllaç]
Contacte:
Azael Jurado Muñoz AT GAMM
AT GAMM – MOTOR 23
C/ Barcelona, 7  - 43700 EL VENDRELL
Teléfono: 977155595 // 660283584
correo: comercial.atgamm@motor23.com

Supressió del Permís BTP - a partir de l'1 de gener de 2016

Com a conseqüència de la modificació del Reglament General de Conductors que estan tramitant, en aquests moments el projecte es troba en el Consell d'Estat per a la seva valoració, l'1 de gener de 2016 entrarà en vigor la supressió de la categoria BTP.

La Comissió Europea considera que no és necessària aquesta categoria per trobar en altres categories de vehicles l'autorització que necessita el seu conductor per conduir els vehicles, o bé en la seva normativa sectorial, ja que totes les categories dels permisos de conducció han d'estar harmonitzades en tota la Unió Europea.

Aquí teniu aquest fulletó informatiu: [enllaç]

BOE - RD 6/2015: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Para interés general, os informamos de las novedades referentes al Real Decreto Legislativo 6/2015, de fecha 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Publicada en el Boletín Oficial del Estado número 261 de fecha 31 de octubre de 2015.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]