IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - Fase a distància del XIV Curs de Professors

Adjuntem programa de matèries de la fase d'ensenyament a distància corresponent al XIV curs de professors de formació viària. Adjuntem les notes informatives de la DGT, referent al material de suport per a l'assignatura Assegurança d'Automòbils i tot el temari per la Fase a distància.
La data de celebració de la primera avaluació no serà abans l'1 de març de 2012.

Temario Fase de enseñanza a distancia:
  1. [enllaç] Cuestiones de seguridad vial, conducción eficiente, medio ambiente...
  2. [enllaç] Pedagogía y psicología aplicada a la conducción. 
  3. [enllaç] Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente de tráfico. 
  4. [enllaç] Mecánica y entretenimiento simple del automóvil. 
  5. [enllaç] Reglamentación sobre vehículos pesados. 
  6. [enllaç] Normas y señales reguladoras de la circulación. 

Nota Informativa [enllaç]
Programa de matèries curs professor - Fase Distància [enllaç]
Llistat exempcions assignatures fase a distància. [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]