IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - CONVOCATORIA 2011 DIRECTOR D'AUTOESCOLA

Resolució de 20 de desembre de 2011, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es convoca prova selectiva per obtenir el certificat d'aptitud de director d'escoles de conductors, publicada al BOE núm.19 del 23-01-2012.

CERTIFICAT DE DIRECTOR D'ESCOLES DE CONDUCTORS (DGT) 


El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, fins el dia 22-02-2012.
Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud per duplicat exemplar (la còpia segellada seran retornats als interessats) al registre de qualsevol Prefectura Provincial o Oficina Local de Trànsit o en qualsevol Registre Oficial, ajuntant:
a.) Resguard de l'ingrés dels Drets d'inscripció. (Tasa de 43,12 €)
b.) La fotocòpia del DNI o NIE.

• ANNEX I - Sol·licitud de Participació: [enllaç]
• Informació per pagar la Tasa: [enllaç]
• BOE nº19 del 23-1-2012: [enllaç]

Per mirar-ho desde la Dgt s'ha d'anar a: [enllaç] (imatge)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]