IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - Curs Director d'Autoescola - Relació admesos i exclosos

Adjuntem resolució per la qual es fa pública la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos per prendre part en la prova selectiva per a l'obtenció del Certificat de director d'escoles de conductors.
Aquests llistats es trobaran exposats a les prefectures provincials i locals de Trànsit ia la Direcció General de Trànsit (c / Josefa Valcárcel, 28, Madrid). Així mateix podran consultar a les adreces d'internet http://www.dgt.es i del Ministeri d'Interior http://www.mir.es.
La prova de selecció es realitzarà, en única convocatòria, a la província de residència,
El dia 6 de setembre de 2012, començant a les 16:30 h.
Cada direcció Provincial de Trànsit publicarà una Nota Informativa al lloc de celebració de la prova.
Els aspirants s'hi presentaran amb de bolígraf color negre o blau i del document oficial que acrediti la seva identitat.

DGT-Resolució: [enllaç]

Relació definitiva d'aspirants admesos: [enllaç]
Relació definitiva de aspirants exclosos: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]