IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Permís de conduir Automàtic a canvi Manual

A EXAMEN - Per passar de Permís de conduir Automàtic a canvi Manual

  • Imprès solicitud de Renovació (Taló Foto inclòs) 
    (Ficar una nota amb clip indicant que fa el canvi d'automàtic a manual)
  • Taxa 2.1 - 92,20€
  • Fotocòpia del DNI
  • Autorització de la Taxa firmat per l’alumne.

Aquesta documentació es presenta amb la relació de Circulació.
I fan la prova de circulació amb el cotxe manual. 

Imprès de Renovació (Model 03): (enllaç) + Taló foto

MODIFICAR EXPEDIENT - Manual  Automàtic

  • Imprès de qüestions vàries (Model 03): (enllaç
  • Taxa 4.1 - 8,50€

TRASLLAT + canvi manual / automàtic

  1. S'envia el Trasllat a través de REC (i esperar els cicles pertinents).

  2. Enviar a president@aaetgn.com l'imprès de Qüestions diverses (Model 03) amb la Taxa 4.1 (8,50 €) enganxada indicant la petició del canvi.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]