IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - INSTRUCCIÓN 13 C-112 (IMPORTANT!)

IMPORTANT (Aquest mail conté document adjunt)
Especial atenció tema AM i A1, en pàgina 4.
ASSUMPTE: Modificació del Reglament general de conductors
INSTRUCCIÓ 13 / C-112 L'entrada en vigor el proper 2014.01.01 de l'Ordre INT/2229/2013, de 25 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament espanyol les Directives 2012/36/UE, de la Comissió, de 19 novembre 2012, i 2013/47/UE, de la Comissió, de 2 octubre 2013 que modifiquen la Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el permís de conducció, requereix per a la seva aplicació a la modificació del Reglament general de conductors en els següents aspectes:
 1. Els annexos I, V, VI i VII del Reglament general de conductors,
 2. I l'Ordre INT/2323/2011, de 29 de juliol, per la qual es regula la formació per a l'accés progressiu al permís de conducció de la classe A.
INSTRUCCION 13 / C-112: Enllaç

TAXES 2014 (s'aplica el dia 1 de gener 2014)

A l'apartat IMPRESOS hem actualitzat tot el referent a les Taxes, que s'aplicaran el dia 1 de gener de 2014. tingueu-ho en compte per la presentació de carpetes:

Calendari TEÒRIC 2014

Calendari Teòric 2014:[enllaç]

DGT - Semirremolques con matrícula temporal en régimen de transporte especial

Por indicación de la Jefa Provincial, se adjunta escrito de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad relativo a “semirremolques con matrícula temporal en régimen de transporte especial”.

Documento adjunto: enllaç

No exigencia de licencia previa de apertura a las Escuelas Particulares de conductores

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ha modificado determinados apartados de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, incluyendo bajo el epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. a las Escuelas Particulares de Conductores en el ámbito de aplicación de esta Ley.

Se pretende reducir las cargas administrativas y dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas, para aquellos servicios entre los que ahora se incluyen las Escuelas Particulares de conductores, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 500 metros cuadrados pudiéndose iniciar el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa.

IMPORTANT! modificació dels annexos I, V, VI i VII del Reglament General de Conductors

MOLT IMPORTANT!
Adjuntem Ordre INT/2229/2013, de data 25 de novembre, per la qual es modifiquen els annexos I, V, VI i VII del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig i l'Ordre INT/2323/2011, de 29 de juliol, per la qual es regula la formació per a l'accés progressiu al permís de conducció de la classe A, publicat al Boletín Oficial del Estado número 288, avui 2 de desembre de 2013.

BOE-Orden INT/2229/2013: enllaç

Loteria de Nadal de l'Associació 2013

Loteria de Nadal
 • Ja tenim disponible a les oficines de l'Associació La Loteria de Nadal amb número: 38.319.

 • Per demanar dècims heu de trucar al 977 25 26 53 i demanar per la Marian.

DGT - XVI CURSO PROFESOR DE FORM. VIAL

DGT - XVI CURSO PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL (enlace)
Adjuntamos Nota Informativa de la Dirección General de Tráfico con la publicación de los resultados de la parte teórica de la prueba previa de selección, presentación de alegaciones y fechas de la prueba práctica.
En la tabla se adjuntan los resultados de la prueba teórica previa de selección, con indicación de aquellos aspirantes que están exentos de la parte práctica.
La parte práctica de la prueba previa de selección se celebrará del 18 al 29 de noviembre. Los aspirantes que deban realizarla podrán informarse a partir del 11 de noviembre, en la Jefatura Provincial de Tráfico en cuyas listas figuran como aptos, de la fecha asignada para la realización de la misma.
Las reclamaciones contra los resultados, tanto de la prueba teórica, como de la prueba práctica, habrán de presentarse dentro del plazo que se indica en la Resolución (BOE nº18 enero 2013).
La relación provisional de aptos está previsto que se publique en la segunda semana de diciembre.
 • Nota Informativa [enllaç]
 • Resultados de la parte teórica de la prueba previa de selección [enllaç]
 • Nota Informativa parte práctica de la prueba de selección [enllaç]

DGT - XV CURSO PROFESOR DE FORM. VIAL

DGT - XV CURSO PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL (enlace)
Adjuntamos Resolución de fecha 28 de octubre por la que se rectifica la Resolución enviada el pasado 21 de octubre y se hacen públicos los nuevos resultados de la fase de enseñanza a distancia y la nueva relación provisional de aspirantes admitidos a la fase de formación presencial.
También adjuntamos Nota Informativa de la DGT en la cual se informa a los aspirantes admitidos en la fase de presencia de la documentación que deben aportar.
 • Resolución [enllaç]
 • Nuevo listado de resultados de la fase a distancia [enllaç]
 • Nueva lista provisional de alumnos admitidos en la fase de presencia [enllaç
 • Nota Informativa documentación a aportar [enllaç]

DGT - XV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

Documentos correspondientes al XV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
(21-10-2013)
 • Resolucion resultados fase a distancia y relacion provisional admitidos a fase de presencia: [enllaç]
 • Resultados de la fase de enseñanza a distancia: [enllaç]
 • Relación provisional de aspirantes admitidos a la fase de presencia: [enllaç]
 • Nota Informativa - Documentación a aportar por aspirantes admitidos a fase de presencia:[enllaç]

DGT - prova selectiva per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director

Adjuntem nota informativa de la Direcció General de Trànsit , en què s'informa de la data prevista per a la celebració, data, hora i llocs, de la prova selectiva per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director d'escoles de conductors (Resolución de 21 de diciembre de 2012), que se celebrarà:

TARRAGONA
Dia:    Dijous, 14 de novembre
Hora: A les 16:30 h.
Lloc:  Centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico.
____.-C/ Riu Segre Nº 19. Barrio de Campo Claro. Tarragona.

SCT - Obtenció Certificat Aptitud de Director d'Autoescoles

El Servei Català de Trànsit ha fet pública la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria d'una prova de selecció per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director/a d'escoles particulars de conductors (Resolució INT/1759/2013 - DOGC 6448, 28-8-2013)
La llista completa s'exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
La prova de selecció esta previst que es realitzi a partir de la primera quinzena del mes de febrer de 2014. La data, el lloc i l'hora de realització s'anunciarà amb una antelació mínima de deu dies hàbils en els taulers d'anuncis i la web del Servei Català de Trànsit.
Adjuntem també el programa sobre el que versarà la prova de selecció i el material.
 • SCT-LLista definitiva aspirants admesosi exclosos [enllaç]
 • Programa i materials recomenats [enllaç]

DGT - XIV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

Adjuntamos documentos correspondientes al XIV CURSO DE PROFESORES DE FORM. VIAL

Nota informativa Reanudación Fase de Presencia: [enllaç] 13/09/13

• Resultados definitivos fase de enseñanza a distancia: [enllaç]
• Relación excluidos de la fase de presencia: [enllaç]
• Rel. aspirantes admitidos a fase de presencia provenientes de cursos anteriores:[enllaç]
• Nota informativa Fase de Presencia: [enllaç]
• Relación definitiva de admitidos a fase de presencia: [enllaç]
• Resolución relación definitiva de admitidos a Fase de presencia: [enllaç]

BOE - XXII Convenio colectivo nacional de autoescuelas

El dia 9 d'octubre s'ha publicat al BOE la resolució de 24 de setembre de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XXII Conveni Col·lectiu Nacional d'Autoescoles

BOE - XXII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles [enllaç]

IMPORTANT!!! Horari per treure TAXES i Cita Prèvia

HORARI PER TREURE TAXES 
A partir del dia 1 d’octubre de 2013 l’horari per treure taxes reservat per professionals (incloses les Autoescoles) serà de 9 a 10:30h (sense treure número)
 • Les carpetes que es presentin a través de l'Associació hauran d'estar màxim a les 10h a les nostres oficines, sense cap excepció.
 • Totes les que es portin més tard de les 10 i no tinguin les taxes pagades i tretes per caixa, no es presentaran.
 • Recomanem que tingueu previsió de taxes i les compreu amb antel·lació.
 • Sobretot heu de comprar mínim 3 taxes per l'autoliquidació. Comprobeu el total de l'autoliquidació que sigui correcte SEMPRE

MODEL 791 i TAXES
Pagament e impressió per internet 
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/pago-tasas/pago-de-tasas/
IMPORTANT: Ha partir d’ara, per agilitzar el sistema de treure taxes, recomanem que tingueu un certificat electrònic digital (Com obtenir-lo), per tal de poder pagar i imprimir les taxes des de l’autoescola sense tenir que venir a la JPTT ni anar amb diners amunt i avall. Us deixo més l’informació [enllaç]

CITA PREVIA - JPTT 
A partir d'ara totes les tràmits particular s'hauran de demanar a través del 060 o per internet:
http://apl.dgt.es/cije_internet/faces/paginas/indexSolicitud.xhtml

SCT - CONCURS RECUPERACIO PUNTS


Ens és molt grat comunicar-vos que la UTE formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC) i la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE) ha estat seleccionada per la Taula de Contractació del Servei Català de Trànsit per dur a terme la gestió dels cursos de sensibilització i reeducació viària a Catalunya per un període de cinc anys prorrogable a cinc més.
Encara queda per formalitzar el contracte administratiu, un cop transcorrin els terminis i requisits legalment establerts.
Us anirem informant.

CURS FOR-FOR DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER A TURISMES

Us anunciem de la realització d'un curs FOR-FOR de conducció eficient per a turismes, per a professors d'autoescola, subvencionat per el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), en col·laboració amb l'ICAEN. El curs es realitzarà:
Lloc:    A les oficines de l’Associació.
Dia:     Diumenge, 29 de Setembre de 2013.
Horari: De 8h a 14h 

Els professors d’Autoescola que estiguin interessats en aquests cursos, hauran d’aportar l’original de l’ANNEX 1 (omplert i firmat en bolígraf blau) i les fotocòpies de la documentació necessària a les oficines de l’Associació, o escanejat (format original, no redimensionat) a través de correu electrònic a la següent adreça de correu info@aaetgn.com.
Teniu fins el dia 26 de Setembre per aportar tota la documentació.

DOCUMENTACIÓ:

Recomanem que les fotocòpies del DNI i Carnet de conduir siguin les dues cares en un mateix full.
 • Annex 1 (enllaç): omplert i firmat amb bolígraf blau. S’ha de portar ORIGINAL.
 • DNI
 • Últim rebut d'autònoms o capçalera de l'última nòmina (aturats: document DARDO).
 • Permís de conduir.
 • Certificat de Professor. 
 • Un número de telèfon mòbil i un email vàlid de contacte. 

SCT - Prova de Selecció per l'obtenció del Certificat de Director d'Autoescoles


El Servei Català de Trànsit ha fet pública la convocatoria d'una prova de selecció per l'obtenció del Certificat d'aptitud de Director d'Autoescoles.
Per participar a la convocatòria cal estar en possessió del Certificat de Professor de Formació Viària, expedit en data anterior a que finalitzi el termini de presentació de sol.licituds.
Les solicituds per pendre part a la convocatòria s'han d'adreçar a la direcció del SCT i s'han de formalitzar en el model establert a tal efecte.
 Finalització d'inscripcions: el 17 de Setembre. 
 Taxa: 24,15€
El termini de presentació és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al DOGC (data de publicació: 28.8.2013)
El pagament de la taxa es pot efectuar en qualsevol oficina de "la caixa, mitjançant document de pagament previament expedit per els serveis territorials de Trànsit.

DGT - XVI Curso Professores - Fecha, hora y lugar de la Parte Teórica de la Prueba Previa de Selección

IMPORTANTE!!! XVI CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL  (Resolución de 21 de diciembre de 2012) www.dgt.es

TARRAGONA - Jueves, 19 de Septiembre de 2013 a las 16:00h
PRUEBA PREVIA DE SELECCIÓN (PARTE TEÓRICA) 19.09.2013 - 16:00 h.
Centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico,
C/ Riu Segre nº 19, Barrio de Campo Claro. Tarragona.

Nota Informativa sobre fecha, hora y lugar de la Parte Teórica de la Prueba Previa de Selección: [enllaç]

DGT - Resolució definitiva de la prova de director d'escoles de conductors (2012)

Adjuntem documentació corresponent a la Resolució definitiva de la prova de director d'escoles de conductors (Resolució del 21 de desembre del 2012) de la www.dgt.es:
 • Resolució relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos: [enllaç]
 • Relació definitiva d'aspirants admesos: [enllaç]
 • Relació definitiva d'aspirants exclosos: [enllaç]

DGT - Resultats 2ª avaluació XV Curs Professors Formació Vial

Resultats 2ª avaluació XV Curs Professors Formació Vial:
 • Nota Informativa Regletes respostes correctes 2ª avaluació: [enllaç]
 • Nota Informativa publicació resultats 2ª avaluació: [enllaç]
 • Llistat de resultats de la 2ª avaluació: [enllaç]

Calendari Setembre 2013 - MODIFICAT!!!

Desde de JPTT ens informen d'uns canvis al Calendari.
La Pista de Motos de Tortosa es farà en dos dies, les circulacions de Tarragona queden pendents de saber quan acabaran i les circulacions de Reus pendents de quan començaran.
Preguem tingueu paciència.
Us adjuntem el calendari vigent segons les darreres informacion de JPTT amb possibilitat de modificacions: [enllaç]

Mort d'en Sr. Siscu Llambrich (6-Q)D'interès general:
En Sr. Siscu Llambrich company, antic membre de la Junta i propietari de 6-Q ha mort aquest mes d'agost en una altra província (Albacete), on treballava a la actualitat.

Enviem les nostres condolències als familiar i amics.


Los vehículos pesados de menos de ocho marchas seguirán siendo válidos

Según una comunicación de la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, y tal y como había solicitado CNAE, el 30 de septiembre de 2013 no causarán baja en las escuelas particulares de conductores aquellos vehículos pesados que cumplan todos los requisitos contemplados en el RD/1598/2004, salvo el de disponer de las ocho marchas exigidas.

Comunicado del Ministerio del Interior a CNAE: [enllaç]

Por lo tanto, estos podrán seguir utilizándose después de la mencionada fecha.

De no haber sido así, camiones que servirían para dar clase y pasar el examen en enero de 2014 hubieran debido ser dados de baja el 30 de septiembre de 2013 y de alta otra vez el 1 de enero próximo.

Y ello a causa de la entrada en vigor a comienzo del año próximo de la directiva 2012/36/UE, la cual recoge la posibilidad de que los Estados miembros puedan introducir cambios en sus legislaciones que permitan modificar los requisitos mínimos para los vehículos que se utilizan en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, para obtener un permiso de conducción.

Precisamente uno de los cambios que propone la directiva es la supresión del número de marchas hasta ahora exigido para las cajas de cambio de los camiones y tractocamiones, así como la posibilidad de utilizar estos vehículos con cajas de cambio automáticas, semiautomáticas o bien vehículos híbridos.

Nota Informativa - fase de presencia del XIV Curso de Profesores de Formación Vial

Adjuntamos Nota Informativa de la Dirección General de Tráfico, en la que se informa de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha estimado parcialmente el recurso presentado por uno de los licitadores del proceso de contratación de la fase de presencia del XIV Curso de Profesores de Formación Vial; con lo cual y de acuerdo con la citada resolución, la Direccón General de Tráfico procederá a retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al Acuerdo de Adjudicación y dictará un nuevo Acuerdo de Adjudicación en linea con lo dispuesto en la resolución 288/2013 del Tribunal Central de Recursos Contractuales, de fecha 17 de julio de 2013. Con la antelación suficiente la DGT informará del inicio de la Fase de Presencia.

DGT-Nota Informativa

Comparativa dels Requisits dels vehicles (Directiva 2012/36)


A l'espera de la resposta de la DGT, les al · legacions presentades per CNAE, adjunt acompanyem comparativa dels requisits dels vehicles C1, C1 + E, C, C + E, A1, A2 i A, que es modifiquen en el projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament General de Conductors per adaptar-lo a la Directiva 2012/36.

Comparativa dels Requisits dels vehicles: [enllaç]

Nota DGT - JPTT del dia 12/Juliol/2013

Nota DGT: (l'heu hagut de rebre per email, si no és així feu-nos'ho saber al correu conductores.jptt@dgt.es)

Buenas tardes,
como continuación al anterior correo se informa lo siguiente:
los dias miercoles y jueves y previsiblemente parte del viernes, se examinarán las circulaciones de reus.

Se recuerda que el calendario de examenes unicamente queda vigente en cuanto al teorico, ya que debido a la demanda de examenes practicos y la capacidad de examinar que tiene en este momento la jefatura de tráfico, no es posible cumplir el citado calendario.

Se recuerda asimismo que, en el mes de agosto, se suspenderán los examenes hasta septiembre.

Un saludo
CONDUCTORES
12/07/2013

Examen Teòric dia 1 d'Agost de 2013 - TARRAGONA

Degut a múltiples queixes a la JPTT sobre la perdúa de l'examen de Teòrica de Tarragona del dia 31 de Juliol, la JPTT examinarà el dia 1 d'Agost de Teòrica de Tarragona.

Això implica que el dia 2 de Setembre no hi haurà el corresponent exàmen de Teòrica.

Provisionals del dia 4 (tots expedits)

Provisionals (autoritzacions de circulació, resguards) expedits per la DGT fins el moment:

del dia 4 de juliol (tots expedits) 


Informem que aquells que hagin portat el taló foto més tard, estan penalitzats i surten més tard.

Nota sobre presentacions de carpeta

Degut a que la teòrica es mantindrà fixa durant tot el mes de Juliol i la Circulació i Pistes de Moto i Camió aniran rodant segons els examinadors/volum d'alumnes us informem de com anirà la presentació de carpetes.

La presentació de carpetes es manté només per LA CARPETA DE TEÒRICA (sense PISTES):

Presentació Carpeta GRUP Examen TEÒRIC
Dilluns Grup 1 Tarragona Dijous
Dimecres Grup 3 Reus  Dilluns seguent
Divendres (a Trafic)  Grup 5 Tortosa Dimecres seguent

La carpeta de CIRCULACIÓ (juntament amb les PISTES) s'haurà de presentar al DIA SEGÜENT DE L'EXÀMEN PRÀCTIC.


Aplicación Móvil DGT - Primera aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico.

Aplicación Móvil DGT - Primera aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico.
Aplicación Móvil DGT
Una herramienta útil y sencilla de ayuda al conductor, que pone especial atención a tu seguridad, con la que podrás guardar tus rutas más utilizadas para conocer las incidencias que existan en la carretera; además de acceder a las cámaras oficiales de tráfico, localización de radares y a la información de tráfico siempre que lo desees. Acceso directo al teléfono de emergencias 112 y aviso sonoro de incidencias graves...
 Más información: [enlace]
App Store App Store
Google Play Store Google Play Store

SUSPENSIÓN FASE DE PRESENCIA - CURSO PROFESORES DGT

DGT: Nota informativa de la Suspensión de la Fase de Presencia: [enllaç]

"Por acuerdo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y en relación al expediente 0100DGT21898, relativo al servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial, se suspende la tramitación y por tanto el inicio de la Fase de Presencia"

Noticias relacionadas:
La Vanguardia: "La DGT suspende 'sine die' los cursos para profesores de autoescuela" [enllaç]
CNAE: "Suspendida de forma cautelar la fase de Presencia del XIV Curso de profesores" [enllaç]

Nota DGT - JPTT del dia 9/Juliol/2013

Nota DGT: (l'heu hagut de rebre per email, si no és així feu-nos'ho saber)
Dado el aumento de circulaciones presentado y la capacidad que tiene esta Jefatura para examinar de examenes prácticos con la actual plantilla, se expone para conocimiento como se va a trabajar el mes de julio.

Examen Teórico: Se respeta el calendario previsto, por tanto, tarragona se realizará el jueves, Reus el lunes y Tortosa los miércoles.

Examenes prácticos y pistas. Se realizan conforme a la capacidad de examinar que hay, por tanto el calendario no es posible aplicarlo, dado que hay mucha más demanda de circulaciones que capacidad para examinar.

A día de hoy el estado es el siguiente:

Tarragona, se avanzan circulaciones para el día 10 miercoles. Tortosa se realizará los días jueves y viernes. El lunes 15 se retoma tarragona, finalizando previsiblemente este centro de exámen el martes 16.

El lunes 15 se realizará el teórico de Reus pero los examenes prácticos (pistas y circulaciones) no darán comienzo hasta que se acabe el centro de examenes de Tarragona(martes/miercoles).

Se irá informando (por email) a las autoescuelas a la medida que se vaya dispondiendo de la información precisa.

Un saludo
CONDUCTORES
09/07/2013

DGT - Fase presencia XIV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

Adjuntamos documentos del XIV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

• Nota Informativa inicio Fase Presencia. [enllaç]
• Listado alumnos sedes y grupos Fase de Presencia. [enllaç]
• Nota informativa convocatoria Concurso Fase de Presencia. [enllaç]
• Resultados definitivos fase de enseñanza a distancia. [enllaç]
• Anexo I. Relación de excluidos de la fase de presencia. [enllaç]
• Anexo II. Relación de aspirantes admitidos a fase de presencia provenientes de cursos anteriores. [enllaç]

Todos los documentos del XIV CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL: [enllaç]

CALENDARI MODIFICAT - JULIOL 2013 (corre un dia)

Motivats pel volum de circulacions i la disponibilitat actual d'examinadors a la Prefectura Provincial es corre un dia el calendari d'exàmens.


CURSO DE DIRECTORES 2013

Adjuntamos documentos correspondientes al CURSO DE DIRECTORES 2013

• Resolución nueva relación provisional prueba selectiva Directores: [enllaç]
• Relación aspirantes excluidos a la prueba previa de selección: [enllaç]
• Nota informativa MANUALES prueba selectiva directores [enllaç]
• Relación aspirantes admitidos (TARRAGONA) a la prueba previa de selección: [enllaç]

Todos los documentos del CURSO DE DIRECTORES 2013: [enllaç]

Entrevista al Presidente de CNAE, el Sr. José Miguel BáezAdjuntamos entrevista realizada al Presidente de CNAE, el Sr. José Miguel Báez en el diario El Mundo publicada hoy dia 20 de Juny.
 
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]