IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Directors 2013 - Plantilles correctores de la prova

Podeu consultar les plantilles correctores de la Prova de selecció per a l’obtenció del Certificat d'Aptitud de Director/a d'Escoles Particulars de Conductors realitzada el passat 4 de març de 2014 (INT/1759/2013).
Cal tenir en compte que la informació recollida en aquestes plantilles no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista provisional de qualificacions en aquesta pàgina web i als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
Barcelona, 7 de març de 2014
  • Plantilla de correcció del qüestionari MODEL 1 [enllaç]
  • Plantilla de correcció del qüestionari MODEL 2 [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]