IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

JPT - MANIOBRA (A) EN ELS PERMISOS DE AM

En relació als dubtes existents amb el criteri a aplicar en la maniobra A, de la prova de control i comportaments en circuit tancat, per a l'obtenció del permís de la classe AM, amb el diàmetre de 16cm en la roda davantera, la Unitat d'Educació i Formació Viària de la DGT ha dictat el criteri que s'adjunta en document annex.

Criteri de la DGT: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]