IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Curs Professor - Plantilla correctora

Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol. DOGC núm. 6667, de 18.7.2014

Plantilla correctora de la prova teòrica del procediment previ de selecció (27.2.2015)

Nota informativa:  Podeu consultar la plantilla correctora de la prova teòrica del procediment previ de selecció del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària realitzada el passat 24 de febrer de 2015. S’ha de tenir en compte que la informació recollida en aquesta plantilla no té validesa oficial, per tant, els aspirants hauran de comprovar la seva situació quan es publiqui la llista de qualificacions als taulells informatius dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit o telemàticament a través del portal http://professorsviaria.gencat.cat.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]