IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Oferta - Sitprevencio: Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Servei de Prevenció Aliè

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, determina que totes les empreses amb treballadors per compte aliè, estan obligades a realitzar una sèrie d’activitats preventives descrites en la mateixa norma.
El Servei de Prevenció, assessora de totes les activitats de prevenció a l’empresa (relacionades amb les 4 especialitats preventives) per a garantir l’adequada seguretat i salut dels treballadors, realitzant tasques de suport i assessorament.

Us deixem l'oferta per els associats: [enllaç]

Contacte:

Elisabeth Albujar Alpuente
Carrer Reding, 8, 1r,
43001 Tarragona
617 494 748 - 977 346 080
eli.albujar@sitprevencio.cat - http://www.sitprevendo.cat
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]