IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Convocatòria EXTRA MOTOS

Per part de l'Associació es va fer una previsió dels alumnes que restaven pendents de circulació dels permisos A1-A2.
S'ha aconseguit que la Jefatura examini el 50% dels alumnes al final dels examens de cada grup.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]